Vi underlättar din vardag!

Till dig som affärsrådgivare kan ansvarsfullt.se vara både stöd i vardagen och i dialogen med kund.

Vårt verktyg ger dina kunder en möjlighet att utveckla och dokumentera sitt hållbarbarhetsarbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande som grund. Med företagets hållbarhetsrapport kan ni gemensamt ha en dialog kring nuläge och framtid.

Som rådgivare får du en genomlysning av företagets mognad och hållbarhetsarbete som komplement till övriga ekonomiska fakta. Tryggt för alla parter!

Med ansvarsfullt.se sätter du ljuset på långsiktigt hållbarhetsarbete och inspirerar till ansvarstagande företagare.

Nedan kan du ladda ner exempel på rapporterna för ett fingerat företag. Beställ gärna vår guide till hållbarhetsredovisning.

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter.
i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågor avseende kvalitet, miljö samt socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.
i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar utveckling över tiden och hur företaget ligger till totalt inom respektive område.
Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport
Beställ vår Guide till hållbarhetsredovisning helt kostnadsfritt.

 

Gå till beställningen