Vi underlättar din vardag!

ansvarsfullt.se ger dig som företagsrådgivare både stöd i vardagen och i dialogen med kund.

Vårt verktyg ger dina kunder en möjlighet att dokumentera och utveckla sitt hållbarbarhetsarbete med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande som grund. Med företagets hållbarhetsrapport så kan ni gemensamt ha en dialog kring nuläge och framtid. Med existerande kunder kan denna även ligga till grund för uppföljning.

Som rådgivare får du tillgång till en genomlysning av företagets mognad och hållbarhetsarbete som komplement till övriga ekonomiska granskningar och krav. Tryggt för alla parter!

ansvarsfullt.se sätter ljuset på långsiktigt hållbarhetsarbete och ansvarstagande företagare.

Nedan så kan du ladda ner exempel på rapporterna för ett fingerat företag och själv se exakt hur det skulle kunna fungera. Beställ också gärna vår guide till hållbarhetsredovisning nedan.

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter.
i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågor avseende kvalitet, miljö samt socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar utveckling över tiden och hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområde.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten

Beställ vår Guide till hållbarhetsredovisning helt kostnadsfritt.

 

Gå till beställningen