Professor Robert G Eccles är ordförande i Arabesque Partners, världens ESG Quant fond.

Robert G Eccles:

”Skillnader i ekonomisk vinst är tydliga”

Professor Robert G Eccles är ordförande i Arabesque Partners, världens ESG Quant fond, ett levande bevis från investerarsidan att ESG kan bidra till finansiell värdeskapande. Han är också med i styrelsen för Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) vid Handelshögskolan i Stockholm och den 1 oktober 2016 tillträdde han som gästprofessor i Management Practice på Said Business School vid Oxford . 

Professor Robert G Eccles har forskat på företag och hållbarhetsarbete i sex år och kan tydligt se att företag som har ett bra hållbarhetsarbete också är mer lönsamt och ökar vinsten för sina ägare. Han har bl a gjort en studie där han har jämfört 90 företag som har ett ambitiöst hållbarhetsarbete, med 90 företag utan. Företagen i hans studie är så representativa att resultaten kan anses allmängiltiga.

Förutom direkt ökad lönsamhet har dessutom de här företagen stora konkurrensfördelar i flera avseenden: De blir attraktivare som arbetsgivare och kan locka kompetenta medarbetare bättre än företag som inte bryr sig om hållbarhetsarbete alls. Idag kräver, framförallt unga, medarbetare att deras arbetsgivare tar ansvar för miljö och samhälle på ett ärligt och långsiktigt sätt och genom att skapa trygga leverantörsrelationer blir företagen helt enkelt mer lönsamma.

Robert G Eccles säger att hållbarhet är alldeles för generellt, och betyder olika för olika människor. Därför bjuder han på sin definition: Hållbara företag är företag som ger ett långsiktigt värdeskapande till sina aktieägare och samtidigt bidrar till en hållbar samhällsutveckling. Just långsiktigheten är en viktig parameter, som dock ibland ”krockar” med att företags resultat mäts på årsbasis. Företags resultat borde mätas över längre perioder, enligt Professor Eccles.

Robert G Eccles har forskat på amerikanska företag, men hur ser det ut i Sverige?

I Sverige har vi en företagsstruktur som innebär att ca 99% av alla företag är per definition små (upp till ca 50 anställda). Det är här potentialen finns. Om alla mindre företag gör något lite på hållbarhetsområdet, får det ett enormt genomslag! Mycket större effekt än om vi skulle förlita oss på de riktigt stora bolagen.

I Sverige har vi 16 nationella miljömål som företag enkelt kan koppla på. Alla kan göra något. Det företagen dessutom har numera, är något de saknat länge: Ett verktyg som samtidigt är ett ledningssystem för arbetet med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande. Verktyget heter ansvarsfullt.se och är enkelt och inspirerande. ansvarsfullt.se bygger på internationella standarder och syftar till att motivera företagen till förändring och förbättring. ansvarsfullt.se gör det enklare för svenska företag att bli bättre.

Därför är intresset så stort för ansvarsfullt.se – både bland leverantörer och upphandlare – som äntligen fått ett verktyg som visar ”svart på vitt” hur företaget står sig i kvalitet- och miljöledningsarbetet.

Och en dagsaktuell hållbarhetsrapport tas fram med ett enkelt knapptryck!