Vår medarbetare Stéfanie Feldmann Olofsson fick en pratstund med SEBs hållbarhetsekonom Klas Eklund. Det blev ett samtal om värdet av goda företagskulturer och vikten av långsiktiga investeringar. Men också ett samtal om hur befriande det är att strukturera sina egna tankar genom författarskap och fascinationen inför Indien.
Mötet ägde rum på SEBs kontor på Sergels Torg, Stockholm.

Många pratar idag om hållbarhet, hur skulle du förklara det på ett enkelt sätt?

Att ständigt justera våra affärer till det bättre med ökad respekt för miljö och sociala faktorer. Allt fler företag gör det i dag – knyter hållbarhet till affärsmöjligheter. Inom SEB har vi bildat en hållbarhetskommitté med representanter från olika divisioner. Den drar upp strategin. Men vårt dagliga jobb görs ute i verksamheten. Vi kan bara vinna människors förtroende genom att leva det vi lär och visa att vi är goda medborgare, i vårt bemötande och med de tjänster vi erbjuder.

 

Var kommer ditt stora intresse för miljö och hållbarhetsfrågor ifrån?

Det är ett gammalt intresse som jag haft med mig väldigt länge. Redan från början av min karriär på finansdepartementet  på 80-talet. Socialdemokraterna funderade då på hur man skulle förhålla sig till miljöfrågor. Som ekonom funderade jag på hur ekonomiska styrmedel – såsom skatter på utsläpp – kunde göra politiken grönare. Jag författade drösvis av PM och debattartiklar om hur man borde ”sätta pris på miljön”. Det är självklart idag men det var det inte då.

 

Vad är du mest stolt över när det gäller ditt hållbarhetsarbete?

Det får bli de Gröna obligationerna. Jag var med på det allra första mötet med Världsbanken när SEB initierade tanken på att införa gröna obligationer – dvs ett sätt att finansiera miljöinvesteringar på kapitalmarkaden. De gröna obligationerna bidrar direkt till samhällsnytta och som hållbarhetsekonom är jag glad över det.

 

Är det svårare eller enklare att jobba med hållbarhetsfrågor idag?

Alla säger sig vilja jobba med des frågorna, och det har blivit lättare att få upp dem på agendan. I den meningen är svaret Ja. Men det kräver också att man skapar en annan företagskultur om man verkligen vill bidra.

Inom SEB jobbar numera hela banken med frågorna, från ledning till ”verkstadsgolv”. Hållbarhet ska genomsyra hela organisationen. Det kräver mycket och är långt ifrån självklart.

I många företag styr man alltför hårt utifrån kortsiktigt aktieägarintresse. Visst går det att göra kortsiktiga vinster genom att inte vara hållbar men det är viktigt att komma ihåg att de vinsterna inte kommer bli långsiktiga. SEB har i många år legat i framkant både när det gäller teknik, ekonomiska styrmedel och genom att involvera hela verksamheten i arbetet.

 

Hur tycker du att Sverige ligger till internationellt sätt när det gäller att ta ansvar för hållbarhetsfrågor?

Sverige ligger högt internationellt sett när vi ser till miljöfrågor. Vi värnar vår allemansrätt, dyrkan av sommaren och våren. Vi är nog mer själsligt beroende än många andra av att leva nära naturen. Jag tror viljan att jobba med miljöfrågor kommer från djupet av våra rötter. Jag hoppas vi kan föra vidare den känslan till kommande generationer. Vi måste fortsätta kämpa för det vackra som många bara tar för givet.

Ett stort företag har en organisation som kan bidra, man har lättare att följa och förhålla sig till internationella regelverk. Ett litet företag har svårare med det. Å andra sidan kanske det inte behöver ställas inför lika många regler i olika länder. Därför kan också ett litet företag  bli hållbart, det är en mindre skuta att styra, och därmed kan också småföretag bidra till det gemensamma ansvaret vi har som företagare.

 

Vad oroas du mest över?

Jordklotet slår nya värmerekord varje år. Klimatfrågan är den viktigaste frågan tycker jag personligen. Och när världens ledare äntligen kunde enas på klimatmötet i Paris hotas den enigheten av en ny amerikansk president. Trump betyder att klimatarbetet i USA bromsas upp. Men han kan inte hejda den tekniska utvecklingen – och den går från fossilt till förnybart.

Om vi är oroliga för global uppvärmning så måste vi räkna om kalkylerna och använda mindre kol och olja. Annars kan klimatkris leda till en ny finanskris!

 

Handlar socialt ansvarstagande alltid om resurser?

Nej, verkligen inte. Det handlar mer om inställning, kunskap och medvetenhet än om budget. Det är en hygienfaktor – att ha rent under och ha rena strumpor på fötterna. Det är viktig oavsett om man är stor eller liten. Tänk bara på hur snabbt Volkswagen tappade sitt upparbetade varumärke när deras fusk med dieselmotorerna uppdagades.  Och att föra in hållbarhet i affärsplanerna på längre sikt tror jag ger högre vinst och mer resurser – inte mindre.

 

Tror du att alltså företag som jobbar ansvarsfullt inom miljö, CSR och kvalitet är mer framgångsrika? Varför?

På kort sikt kan man göra vinster genom att inte ta ansvar men på lång sikt är det inte lönsamt. Förr eller senare kommer kunder och anställda att tröttna på ett sådant företag. Företag som är välskötta har ofta en uttalad och genomarbetad värdegrund att falla tillbaka på. Det ger dessutom en trygghet.

Vi kan räkna med att granskningen från omvärlden och omgivningen kommer öka men även   kraven internt från anställda. De flesta anställda vill vara stolta över företaget. Med ett uttalat hållbarhetsarbete tror jag att det blir lättare att rekrytera bra medarbetare, vilket även är bra för företagets varumärke. Granskningen utifrån blir också mer intensiv, både genom revisioner och media, och det blir svårare att komma undan med slarv och missbruk.

 

Vilka aktiviteter ser du skulle stimulera/underlätta företagens hållbarhetsarbete?

Att vi tillåter oss att tänka långsiktigt och ser hållbarhetsarbete som en långsiktig investering. Då blir det en framgångsfaktor på riktigt.  Sedan är det viktigt att man från politiskt håll på olika sätt fattar beslut och lagar som gynnar frågorna.

Det betyder för den finansiella sektorn till exempel att arbeta fram regler för vi ska mäta krediters och fonders miljöavtryck, att på samma sätt utarbeta riktlinjer för hur olika miljörisker ska mätas osv. Det kanske låter osexigt, men bara genom att mäta, redovisa resultaten och stämma av mot målen kan vi gå vidare.

 

Vilken betydelse har små och medelstora företags agerande i Sverige när det gäller att nå de globala målen i agenda 2030?

Små och medelstora företag står för en stor del av sysselsättningen och produktionen. Självklart är deras betydelse enormt stor.

 

Hur kan banker stimulera små och medelstora företag att bli mer aktiva och ansvarsfulla inom miljöområdet?

Framför allt genom vår kreditgivning. Vi måste göra tydligt att vi inte tänker stötta investeringar som inte ger hållbara resultat. Vi måste också som ägare – via våra fonder – tala om för ledningarna i de företag där vi äger aktier om deras företag inte uppfyller våra krav på hållbarhet. Finanssektorn har i den meningen en väldig makt.

 

Hur har du själv skapat hållbar balans i livet som företagare, entreprenör, författare?

Nja, att leva hållbar är svårt. I synnerhet om man bor i gård på landet, och har många djur som släpper ut metan och dessutom måste ha flera bilar och traktorer. Så levde jag i flera år. Det måste bli lättare att förena livet på landet med hållbarhet. Med mer utvecklad teknik och uppvärmning, elfordon och mycket forskning om nya grödor så är jag övertygad om att även jordbruket på sikt blir mer hållbart

Nu bor jag i Stockholms innerstad, åker kollektivt, cyklar eller promenerar. Då är det ju lättare. Särskilt skönt är att promenera. Jag börjar min arbetsdag med en promenad på 45 min, ser staden vakna, solen gå upp och samlar tankarna inför dagens arbete. Det ger mig både en hållbar rutin, balans och egen tid för reflektion. Jag flyger dock fortfarande mycket i jobbet. Men vi strävar efter att ersätta allt fler resor med videokonferenser.

 

Till sist; vad drömmer du om härnäst? Blir det fler deckare eller böcker om ekonomi?

Haha, en bok om Indien, ett land som jag tycker mycket om och som fascinerar mig. Det är en kontinent med enorma kontraster mellan gammalt och nytt, färger, dofter, smaker – ja hela mänskligheten finns representerad i Indien. Dessutom ett land vars utveckling kommer att få stor betydelse för planetens klimat. Indien kommer snart att ha världens största befolkning, och så småningom blir det världens näst största ekonomi.

Jag tycker om att ta in mycket information och genom skrivandet får jag möjlighet att sortera mina tankar Att sortera dem om Indien är svårt, eftersom Indien är så gigantiskt och fragmenterat. Men jag vill i alla fall försöka.