Vår ambition är att bli en smältdegel för metoder

Vår ambition är att vara ett nav och en smältdegel där metodmakare och metodleverantörer verkar och trivs.

Genom detta nav utvecklas och lanseras metoder så att tjänsten ansvarsfullt.se ständigt utvecklas. Samtidigt får du som metodleverantör tillgång till en bredare och djupare verktygs- och metodarsenal och en yta för att visa vad ditt företag kan bidra med. Navet skall också vara ett utvecklingsforum där metodlogik, struktur, pedagogik eller annat som metodskapare anser viktigt ventileras och belyses.

Det här vinner du på att vara med som metodskapare

Du får;

  • vara med och göra det enklare att bli bättre för företag
  • stärka ditt varumärke
  • presentera ditt företag med logga, kontaktuppgifter och länkar
  • tillgång till nya verktyg och metoder
  • möjlighet att diskutera djupare samverkansformer
Vill du bli metodmakare på ansvarsfullt.se?

Maila följande till joacim@ansvarsfullt.se

  • Namn
  • Företag/organisation
  • Email
  • Telefonnummer
  • Vilket/vilka av områdena du/ni vill verka inom