Relevant på flera plan

Ställer du samma krav på dina leverantörer som dina kunder och anställda ställer på dig?

Trovärdigt hållbarhetsarbete och ansvarsfullt företagande genomsyrar alla led och nivåer i företaget. Genom att säkerställa att leverantörer arbetar i linje med både er värdegrund och ert hållbarhetsarbete ökar trovärdigheten gentemot så väl anställda som kunder.

Verktyget ansvarsfullt.se kan dessutom ligga till grund för internt inspirerande och utvecklande diskussioner och samtal mellan olika avdelningar, medarbetare och företagsledning.

Är du intresserad av att alla dina leverantörer arbetar med ansvarsfullt.se? Kontakta rutger@ansvarsfullt.se för ett samtal kring hur det fungerar.