På ansvarsfullt.se tror vi på unga entreprenörers kraft och vilja att bidra till en bättre värld.
Därför bjuder vi gärna på vår kunskap och säkerställer att unga företag tidigt börjar se långsiktigt hållbarhetsarbete som en konkurrensfördel.
Här ses vår VD Joacim von Bodungen med UF företag från ProCivitas, Lund.
Bilden är tagen vid premiären av ansvarsfull-live som ägde rum den 24 januari i Lund.
Nu siktar vi på nationella samarbeten med alla som utbildar unga företagare!