Det har aldrig varit
enklare att följa upp!

Upphandling och inköp

 

Hur vet du om de anbudsgivarna i din upphandling motsvarar de förväntningar och krav du har avseende hållbarhet? Om de säger sig göra det – hur får du koll?

Stora företag har kanske ISO-certifiering men vi vet att 8 av 10 anbudsgivare i dagens offentliga upphandlingar är små företag där ISO-certifieringen är alldeles för dyr och tidskrävande. Hittills har det saknats verktyg som gör det möjligt för småföretagare att enkelt, strukturerat och till en låg kostnad arbeta med och redovisa sitt arbete kring kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det har vi ändrat på!

Vårt webbaserade verktyg är utvecklat i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister och även relaterar till FNs Globala mål för hållbar utveckling. Det bygger på självskattning och precis som ESPD så är våra rapporter en egenförsäkran där företagaren svarar för riktigheten i de angivna svaren.

Med ansvarsfullt.se får du som upphandlare, efter sista anbudsdag, alla dina anbudsgivares hållbarhetsarbete samlat på en plats. När de är klara med sin självskattning genereras en hållbarhetsrapport som du kan ladda ner och läsa. Verktyget genererar också staplar och diagram där anbudsgivarna kan jämföras med varandra – och med dina mål – vilket ger dig en tydlig bild vem eller vilka som motsvarar de krav du har.

Är vissa frågor mer intressanta för dig i upphandlingen? Kanske prioriterar du socialt ansvarstagande? I verktyget kan du markera frågor av speciellt intresse och när anbudsgivarna är klara med sin rapportering kan du direkt i verktyget se hur respektive anbudsgivare ligger till på de prioriterade frågorna.

När du valt leverantör och det är dags för uppföljning under avtalstiden så kan du med hjälp av hållbarhetsutvecklingsrapporten direkt se om företagets hållbarhetsarbete utvecklas i rätt riktning.

Alla företag, stora som små, ska kunna jobba med hållbarhet på ett enkelt och smart sätt och till låg kostnad. Med ansvarsfullt.se ges företag i alla storlekar möjlighet att konkurrera i upphandlingar genom ett enhetligt sätt att redovisa sitt hållbarhetsarbete.

 

 

För ytterligare information kontakta:

Joacim von Bodungen, VD
0708 – 47 33 74
joacim@ansvarsfullt.se

 

 

Vi är måna om att ansvarsfullt.se ständigt utvecklas i takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc. Detta arbete sker i samarbete med extern expertis inom respektive arbetsområde. Vår strävan är att göra det enklare för företag att bli bättre, men också att ansvarsfullt.se ska vara en trovärdig märkning för såväl leverantörer som upphandlare och inköpare.

Verktygets hållbarhetsrapportering visar oss exakt vilka frågor vi bör fokusera i dialog med en specifik leverantör.

Louise Strand  Inköpsdirektör Koncerninköp Region Skåne

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. 

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågor avseende kvalitet, miljö och socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar hur företaget ligger till totalt inom respektive område.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten