Det har aldrig varit
enklare att följa upp!

Upphandling och inköp

 

Hur vet du om de leverantörer i ditt anbud motsvarar de förväntningar och krav du har avseende hållbarhet? Om de säger sig göra det – hur får du koll?

Stora företag har kanske ISO-certifiering men vi vet att 8 av 10 anbudsgivare i dagens offentliga upphandlingar är små företag där ISO-certifieringen är alldeles för dyr och tidskrävande. Hittills har det saknats verktyg som gör det möjligt för småföretagare att enkelt, strukturerat och till mycket låg kostnad hjälper dem att visa hur de arbetar med kvalitet, miljö och socialt ansvar. Det har vi ändrat på!

ansvarsfullt.se är ett webbaserat verktyg utvecklat i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister och täcker även in FNs globala mål för hållbar utveckling. ansvarsfullt.se bygger på självskattning och precis som ESPD så är våra rapporter en egenförsäkran där företagaren svarar för riktigheten i de angivna svaren.

Efter sista anbudsdag får du som upphandlare alla dina anbudsgivares hållbarhetsarbete samlat på en plats. När de är klara med sin självskattning genereras en hållbarhetsrapport som du kan ladda ner och läsa. Du får också ett diagram där anbudsgivarna jämförs med varandra – och med dina mål – och ger dig en tydlig bild vem eller vilka av dom som motsvarar de krav du har.

Är vissa områden mer intressanta för dig och ditt företag i anbudsgivningen? Kanske prioriterar du yttre miljö? I verktyget kan du markera frågor av speciellt intresse och när anbudsgivarna är klara med sin rapportering kan du direkt i verktyget se hur respektive anbudsgivare ligger till på de prioriterade frågorna.

När du valt din leverantör och det är dags för uppföljning under avtalstiden så kan du med hjälp av hållbarhetsutvecklingsrapporten direkt se var och om företaget utvecklas i rätt riktning.

Vi vill att alla företag, stora som små, ska kunna jobba med hållbarhet på ett enkelt, smart och till låg kostnad. ansvarsfullt.se ger även de små företagen möjlighet att konkurrera med de stora leverantörerna i upphandlingar genom att på ett enkelt sätt kunna visa vart de står i sitt hållbarhetsarbete.

 

Information

ansvarsfullt.se ägs och drivs av 3HF Response AB.

För ytterligare information kontakta:

Joacim von Bodungen, VD
0708 – 47 33 74
joacim@ansvarsfullt.se

 

 

ansvarsfullt.se utvecklas ständigt i takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc, och på så vis utvecklas vårt verktyg ständigt. Detta arbete sker i samarbete med experter inom respektive område. Vår strävan är att göra det enklare för företag att bli bättre, men också att ansvarsfullt.se ska vara en trovärdig märkning för såväl leverantörer som upphandlare och inköpare.

Verktygets hållbarhetsrapportering visar oss exakt vilka frågor vi bör fokusera i dialog med en specifik leverantör.

Louise Strand Inköpsdirektör Koncerninköp Region Skåne

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. 

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågor avseende kvalitet, miljö och socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområde.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten