Change password/Byt lösenord

Sometimes, it is easy to forget. Fill in your e-mail address and we will send you an e-mail so you can reset your password. If you came here by mistake, simply return to the login.


Ibland är det lätt att glömma. Fyll i din e-post adress så skickar vi dig ett mail så att du kan återställa ditt lösenord. Hamnade du här av misstag så gå bara vidare till inloggningen.


 


The field above is to ensure that hackers are not able to register accounts or otherwise to gain access to information. Use this function to protect your information and your personal details. Check the box, follow the instructions and press confirm; then press the button to continue.

Ovanstående ruta är till för att hackers inte skall kunna registrera konton eller på annat sätt komma åt information. Vi använder denna funktion för att skydda dina uppgifter och din information. Kryssa i rutan, följ instruktionerna och tryck bekräfta, tryck därefter på knappen för att gå vidare.