FAQ

Hur svarar jag på en fråga?

Våra frågor är indelade i sju arbetsområden: Affärsverksamhet, Ledarskap, Arbetsklimat, Medarbetare, Socialt ansvar, Yttre miljö och Inre miljö och tillsammans täcker de Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar.

Gå till menyn Frågor och klicka på respektive arbetsområde för att komma till frågorna. Du svarar på en fråga genom att dra den röda markören till den position du önskar. Du kan också klicka direkt på skalan för att förflytta markören dit du vill. Skalan är glidande för att du skall kunna svara "starkare" eller "svagare" inom respektive svarsalternativ.

Tänk på att klicka på de blå pilarna för att visa all text till frågan och för att få mer hjälp till svarsalternativen.


Inställningar och byte av lösenord

Under menyn Inställningar finns information om ditt företag, om kontaktperson/er, bransch, fakturor etc. Under Mina uppgifter kan du byta ditt lösenord. Informationen om ditt företag kommer med i din rapport så det är viktigt att alla uppgifter är korrekta.

Antalet anställda och bransch ligger till grund för hur många frågor du får i ditt frågebatteri som utgör vår definition av hållbarhet. Välj den bransch som speglar din verksamhet på bästa sätt. Du kan välja flera branscher om du önskar men vi rekommenderar att använda dig av maximalt två branscher.

Är det någon bransch du saknar? Hör av dig till oss så kan vi lägga till en bransch som mer speglar ditt företag eller förening.

​Globala målen

Den 25 september 2015 antog FNs generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen. Du kan läsa mer om de Globala målen på globalamalen.se.

Varje fråga på ansvarsfullt.se har av våra ISO-experter speglats mot de 17 Globala målen för hållbar utveckling, kopplade till Agenda 2030. De Globala målen är skapade av stater för stater. Det innebär att delmålen inte primärt är skapade för företag. Målen ska främst underlätta för lagstiftare för att skapa rätt förutsättningar nationellt, regionalt och globalt för att målen ska uppfyllas. Företag, näringsidkare och föreningar kan dock bidra till flera av de Globala målens olika delmål. För att förstå ditt eget bidrag behöver du alltså titta på de olika delmålen för att skapa dig en total bild av din egen påverkansmöjlighet.

Vi anser att man måste ligga över 50% på en fråga eller på totalen inom respektive mål för att företaget ska anses ha en större påverkan med sitt arbete mot det globala målet.

Notera att det finns Globala mål som inte berörs av ansvarsfullt.se, och vår definition av hållbarhet, och därför inte kommer att markeras i redovisningen.

Rapporter

Under menyn Rapporter skapar du din Hållbarhetsrapport. För att kunna skapa en rapport måste alla frågor vara besvarade.

Det finns flera olika rapporter att välja på. Hållbarhetsrapport sorterad efter våra sju arbetsområden eller sorterad efter ISO. Delrapporter indelade på Kvalitet, Miljö, Socialt ansvar eller de Globala målen.

Tre månader efter det att alla frågor är besvarade och att förändringar gjorts på frågorna kan du skapa en Hållbarhetsutvecklingsrapport. Denna rapport finns att skapa baserad på förändringar skedda de senaste 3 månaderna, 6 månaderna, 1 år och 2 år.

Prioriterade frågor

Vid alla frågor finns en stjärna som du kan markera. Frågan hamnar då i en speciell lista som blir dina prioriterade frågor. Du kan enkelt se vilka frågor du prioriterat genom att klicka på Prioriterade frågor på Översiktssidan eller på sidan under menyn Frågor.

Prioriterade frågor kan antingen vara frågor som ni anser är de viktigaste frågorna för företaget eller som ni vill markera för att de behöver diskuteras mer och därmed blir enklare att komma åt för justering.

Du kan enkelt justera listan genom att klicka i stjärnan vid en ny fråga eller ta bort stjärnmarkeringen för att plocka bort frågan från listan.

Här kan du se mer om prioriterade frågor.

Skriva ut frågor

Du kan exportera alla frågor eller frågor per arbetsområde genom att använda de grå markeringarna som finns vid varje arbetsområde under menyn Frågor.

Du kan se mer om hur det fungerar här.

Bjud in kollegor

Under Inställningar kan du bjuda in kollegor som ska vara med och administrera ert konto. Det enda du behöver är din kollegas epost-adress.

Tänk på att när frågorna besvaras får det genomslagskraft direkt. Det är bra att i förväg ha tänkt igenom hur man vill arbeta tillsammans för att svaren ska bli så korrekta som möjligt.

Sigillet

Använd vårt Sigill Ansvarsfullt Företag eller Ansvarsfull Förening och visa att du arbetar hållbart.

Du behöver först gör din publik profil. Det innebär att en sida skapas som blir publik, dvs åtkomlig för den som har länk till sidan. Sidan ger en översikt över ert hållbarhetsarbete och ger en god överblicksbild över ert hållbarhetsarbete för era intressenter. Här kan du se hur du gör din profil publik.

Sigillet på hemsidan:

Använd HTML-koden som ligger på sidan för Sigillet och lägg den till din vanliga kod på din hemsida. Storleken ändras genom justeringar direkt i koden eller via CSS på din hemsida.

Du kan även beställa sigillet som dekal. Maila oss på info@ansvarfullt.se för mer information.

Jämför

Under Jämför kan du jämföra dig mot andra i din bransch. Verktyget visar samlad statistik från vår databas. Du kan jämföra dig med all samlad data vi har eller gentemot den bransch du valt.

Här finns också en översikt där frågorna är samlade per område för Kvalitet, Miljö och Socialt ansvar. Med staplarna är det enkelt att får en översikt och enkelt att se vilka frågor som kräver mer arbete. Klicka på en stapel för att komma direkt till frågan.

Här finns även en översikt för Global målen.

Vårt företag är redan registrerat

Om t.ex. en kollega redan har registrerat ditt företag så skall du inte registrera dig igen. Du skall be din kollega att bjuda in dig så att ni båda kommer åt samma profil. Bjuder in kollegor gör ni under Inställningar. Där är det även möjligt att skriva ett personligt meddelande till kollegan så att denne vet vad det handlar om och t.ex. vilket område denne skall ta hand om.


Om ni skulle ha råkat dubbelregistrera ert företag så kontakta oss på webmaster@ansvarsfullt.se så hjälper vi er att slå ihop era konton.

​Dokumentlöfte

Vissa av våra frågor innehåller ett dokumentlöfte. Det vill säga, vid en viss markering på skalan lovar du dina intressenter att ni har ett dokument som kan fås på begäran som till exempel en jämställdhetsrapport.

Dokumentlöftet markeras vid frågan i rapporten så det blir tydligt för den som läser rapporten om det finns mer information att få vid behov. Det finns nuläget inte möjlighet att genom vårt verktyg bifoga filer men det går givetvis bra att lägga till sidor i själva PDF-filen som rapporten utgör.

Välj språk och ljusinställning på bakgrund

ansvarsfullt.se finns tillgänglig på svenska och engelska. Du byter lätt genom att använda flagg-ikonen uppe till höger i menyfältet. Du kan även välja mörkt eller ljust visningsläge för din profil. Du kan se här hur du gör.

Fokusområden

Vi har skapat genvägar till olika fokusområden, baserade på ISO, där du kan klicka dig in och få upp alla frågor som ligger inom det området för att du och dina kollegor ska veta vad ni ska ha som fokus i ert fortsatta hållbarhetsarbete. Du hittar dessa fokusområden under menyn Frågor och du kan se här hur du gör.

Logga in

När du beställer en licens hos ansvarsfullt.se skickas det per automatik ett mail tillsammans med inloggningsuppgifter tillsammans med en faktura. Du kan logga in direkt på och påbörja din hållbarhetsrapportering. Inloggningssidan hittar du här.

Om du inte kan logga in så beror det normalt på att ditt lösenord inte stämmer, återställ då ditt lösenord. I annat fall så kan det vara så att du eller någon kollega råkat registrera samma företag två gånger, i så fall så läs mer här.

Om du ändå inte skulle kunna logga in så kontakta oss på webmaster@ansvarsfullt.se så hjälper vi dig genom att t.ex. slå ihop era konton.

Instruktionsfilm

Du hittar instruktionsfilmer för hur du använder vår hållbarhetslicens och leverantörsportal på vår Youtube-kanal. Har du frågor kan du alltid kontakta oss på info@ansvarsfullt.se.