Arbetsmiljöarbete

 

Ska du ta tag i ert arbetsmiljöarbete, men undrar i vilken ände du ska börja?

I Sverige finns många lagar och föreskrifter som reglerar arbetsmiljön på våra arbetsplatser och man pratar sedan drygt 20 år om ”systematiskt arbetsmiljöarbete” som dessutom är lagstadgat. Föreskrifterna om det systematiska arbetsmiljöarbetet gäller för alla arbetsgivare och det systematiska arbetsmiljöarbetet omfattar alla på företaget.

Men för att börja helt från början, så behöver man inte greppa över allt med en gång. Börja med att bygga upp rutiner och checklistor som känns angelägna för just ditt företag!

Här följer fem tips till en början:

  1. Två bra hemsidor att inspireras av är Arbetsmiljöverkets hemsida och www.ansvarsfullt.se. Här finner du inspirerande metoder och verktyg som är enkla att använda.
  2. Involvera medarbetarna i arbetsmiljöarbetet, ta deras hjälp att identifiera risker i arbetsmiljön och diskutera lösningar, rutiner och förbättringar som minimerar riskerna för alla. Det handlar om hur man skapar en bra miljö där människor trivs, presterar bra och håller sig friska.
  3. Se till att arbetsmiljöfrågorna hålls levande genom att bestämma vid vilka regelbundna intervall ni ska ta upp dessa.
  4. Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Den 31 mars 2016 började nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö (AFS 2015:4) att gälla, som ska motverka ohälsa, stress, hot och våld. På Arbetsmiljöverkets hemsida kan du läsa mer om detta.
  5. Jämställdhet är en viktig del i arbetsmiljön och alla arbetsgivare ska aktivt arbeta med jämställdhetsfrågor. Har man 10 anställda eller fler ska arbetet skriftligt redovisas i en jämställdhetsplan. Stäm av med dina medarbetare om hur de tycker om jämställdheten på arbetsplatsen. Vad kan bli bättre?

Inspiration och kunskap för ett framgångsrikt arbetsmiljöarbete finns på Arbetsmiljöverkets hemsida och www.ansvarsfullt.se. På ansvarsfullt.se finns självskattningsverktyg som ger en bra analys på nuläget i ditt företag men också möjligheten att jämföra er med andra företag i branschen eller i landet.

Det viktiga är att ni börjar med det som är mest angeläget och i en omfattning som inspirerar och motiverar medarbetarna till att vilja förbättra arbetsmiljön för alla. Sedan kan ni bygga på i den takt och med de delar som passar er bäst.

När arbetsmiljöarbetet känns viktigt och engagerande, då gör det som bäst nytta och skapar det största värdet för företaget och dess anställda.

Läs mer om arbetsmiljö på Arbetsmiljöverkets hemsida, www.av.se.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?