FNs Globala mål

 Agenda 2030

FNs Globala mål för en hållbar utveckling

Den 25 september 2015 antog FNs generalförsamling den historiska resolutionen Agenda 2030 för en hållbar utveckling. Agendan innebär att alla 193 medlemsländer i FN förbundit sig att arbeta för att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030.

Agendan innehåller 17 mål och 169 delmål som i Sverige kallas de Globala målen (Global Goals eller SGD, Sustainable Global Goals, på engelska). Enkelt uttryckt utgör de Globala målen en handlingsplan för oss människor, planeten och vårt välstånd. Att vi, genom att jobba efter och uppfylla målen, ska nå en hållbar värld.

Med ansvarsfullt.se har vi skapat förutsättningar för att alla företag, stora som små, ska kunna arbeta aktivt och enkelt med sitt hållbarhetsarbete. Vi har utgått från den erfarenhet och expertis våra ISO-experter har samlat på sig och även tagit hjälp av revisorer och upphandlingsjurister för att vara så heltäckande som möjligt. Vi vill vara säkra på att ditt hållbarhetsarbete ska vara just hållbart.

Allt fler företag vill kunna relatera sitt hållbarhetsarbete till de Globala målen. Därför har vi med hjälp av utomstående expertis matchat våra frågor mot de Globala målen för att göra det enklare för företag att koppla sitt hållbarhetsarbete till de Globala målen.

Den hållbarhetsrapport som genereras när man besvarat alla de frågor man får i sin profil ger en tydlig och klar bild vart företagets hållbarhetsarbete befinner sig i dagsläget och vart det finns utvecklingspotential. Genom en tilläggsrapport får du en översikt över hur du ligger till i ditt hållbarhetsarbete gentemot de Globala målen. I verktyget kan du dessutom specifikt se hur du ligger till och vart det finns utvecklingspotential, fråga för fråga, inom respektive Globalt mål.

Med ansvarsfullt.se är det enkelt att redovisa sitt hållbarhetsarbete och visa att man arbetar mot en mer hållbar värld.

Vill du läsa mer om de Globala målen och dess delmål besök UNDPs svenska sida.

 

Börja mät mot Globala Målen

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?