Definition Hållbart Företag

Definition Hållbart Företag

Väldigt ofta när man pratar om Hållbarhet och Hållbart företagande blir det direkt en diskussion om klimat, miljö, fossila bränslen, utsläpp osv. Och det är generellt bra, att de diskussionerna är på agendan, men det är lätt att missa andra viktiga faktorer som skapar...
Kundcase: Säve Plantskola

Kundcase: Säve Plantskola

Säve Plantskola är en av de största inom sin nisch. De erbjuder högkvalitativa perenner från sin egen odling till kommuner, kyrkogårdar, trädgårdsåterförsäljare, bostadsbolag och uppmärksammade anläggningar så som Värdens Park i Göteborg. Sedan fem år tillbaka har man...
Ni kommer inte arbeta hållbart i år heller

Ni kommer inte arbeta hållbart i år heller

Att säga att man vill arbeta hållbart är enkelt. Att faktiskt ta sig tiden är svårare. Vi vet. Om man frågar näst intill vilket företagsledare som helst ”Vill ni arbeta mer hållbart?” så blir svaret bestämt ett ’ja’. Om man därefter frågar samma person vad de gör för...