I säkra händer

SAMTLIGA FRÅGOR I VÅRT VERKTYG ÄR FRAMTAGNA AV EXPERTER SAMT GRANSKADE OCH VERIFIERADE AV OBEROENDE TREDJE PART

”ansvarsfullt.se hjälper dig till en stabil grund i ditt hållbarhetsarbete. Frågorna är baserade på de väsentliga internationella kraven inom kvalitet och miljö samt riktlinjerna inom socialt ansvarstagande.”

Andreas Odhage
ISO consultant/Lead Auditor, Assurgo