Granskat av experter

I säkra händer

Oberoende tredje part

Samtliga frågor i vårt verktyg är framtagna av experter samt granskade och verifierade av oberoende tredje part. Frågorna och svarsalternativen genomgår dessutom kontinuerlig revision för att uppdateras med ev uppdateringar av standarderna de bygger på. Allt för att vara relevanta och uppdaterade.

ansvarsfullt.se hjälper dig till en stabil grund i ditt hållbarhetsarbete. Frågorna är baserade på de väsentliga internationella kraven inom kvalitet och miljö samt riktlinjerna inom socialt ansvarstagande.

Andreas Odhage

ISO consultant/Lead Auditor, Assurgo

Skaffa din Hållbarhetslicens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?