SAMTLIGA FRÅGOR I VÅRT VERKTYG ÄR FRAMTAGNA AV EXPERTER INOM ISO OCH GRANSKADE AV OBEROENDE TREDJE PART

”ansvarsfullt.se hjälper dig till en stabil grund i ditt hållbarhetsarbete. Frågorna är baserade på de väsentliga internationella kraven inom kvalitet, miljö och arbetsmiljö (ISO 9001 & 14001,OHSAS 18001) samt riktlinjerna inom socialt ansvarstagande (ISO 26000).”

Andreas Odhage
ISO consultant/Lead Auditor, Assurgo