Guide: Alternativ till certifiering

 

Ladda ner vår guide

Hållbarhets- och kvalitetsarbete upplevs av många småföretag som krångligt och svårt, vilket gör att många avstår från att arbeta med frågorna. Det finns ett antal certifieringssystem på marknaden, varav ISO-certifiering är det mest kända. Ändå är det bara cirka 0,6% av företag i Sverige som är ISO-certifierade.

Ett aktivt hållbarhets- och kvalitetsarbete skapar ett stort värde och det är därför synd att inte fler bolag jobbar med det. 

Men det finns enkla och kostnadseffektiva alternativ. Det handlar denna, vår nedladdningsbara, guide om.

Fyll i dina kontaktuppgifter så skickar vi den kompletta guiden helt kostnadsfritt.

Beställ guiden

* obligatoriskt fält

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?