Egenkontroll

Snabb information om vad egenkontroll handlar om

Egenkontroll är ett begrepp som innebär att du som företagare själv ska kontrollera att din verksamhet följer de lagar och regler som styr. Kravet på egenkontroll omfattar alla verksamheter som kan påverka människors hälsa och miljö.

Egenkontrollen är ett system för förbättring och utveckling, som förstås är bra för alla branscher och företag oavsett om lagen kräver det eller inte. Det finns inga generella krav på dokumentation av egenkontroll men det kan ändå vara bra att föra enkla anteckningar om de åtgärder som du utför. För verksamheter som är tillståndspliktiga finns angivna krav för vad som ska ingå i egenkontrollen.

Egenkontroll går ut på att:

  • Planera din verksamhet med fokus på t ex miljöpåverkan eller hygien
  • Genomföra kontroll av din verksamhet – ha bra rutiner för detta
  • Följa upp resultaten av kontrollen – bidrog kontrollen så som det var tänkt?
  • Förbättra din kontroll – åtgärda och ändra rutiner för kontrollen så att den blir bättre

Egenkontroll sker i det dagliga arbetet

Genom att bedriva egenkontroll i ditt företag organiserar du arbetet och skapar rutiner som ser till att du följer de lagar som gäller för verksamheten. Du planerar och organiserar ditt arbete för att motverka och förebygga eventuella risker för miljön. Om egenkontroll är lagstiftad för din verksamhet, så blir den också ett bra sätt att visa tillsynsmyndigheten att din verksamhet uppfyller lagstiftningen.

Egenkontroll ska bygga på en riskbedömning, t ex om miljöpåverkan.

Nästan alla företag påverkar miljön på något sätt, men frågan är hur och i vilken omfattning? Fundera över vilka risker din verksamhet kan innebära för luft, mark och vatten samt vilken påverkan den kan ha på omgivningen. I riskbedömningen bör du ta hänsyn till sannolikheten att en aktivitet påverkar miljön och vilka konsekvenser det skulle kunna få. Utifrån riskbedömningen gör du sedan en prioritering av vilka risker som du i första hand ska arbeta med att förebygga och följa upp med kontroll.

För de flesta företag gäller att de kan strukturera sin egenkontroll så som den passar bäst för just deras verksamhet.

Skaffa din Hållbarhetslicens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?