Det här är 3HF Response AB

3HF Response AB är bolaget som äger, driver och utvecklar ansvarsfullt.se, en innovativ webbtjänst som hjälper små och medelstora företag att arbeta strukturerat med att förbättra kvalitet, miljö och socialt ansvar. 3HF Response ägs idag av;

Per Arvidson

Har en mångårig akademisk och praktisk erfarenhet av arbete med styrinstrument i företag och organisationer som t.ex. balanserat styrkort och performance management. Han är sedan 30 år tillbaka anställd som lärare och forskare vid Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet – inriktning mot extern redovisning och ekonomistyrning. Dessutom är han författare till en av Sveriges mest använda läroböcker i företagsekonomi. Sedan 2002 är Per partner och delägare i Blueberry Hill Management Consulting som arbetar med strategi- och ledarskapsutveckling.

lennart_hagbergLennart Hagberg

Har en bakgrund som webmaster inom Corporate Communications på Tetra Pak där han under mer än 10 års tid var ansvarig för utveckling och drift av ett 50-tal globala webbsiter på 13 språk samt en mängd interna siter. 2007 startade han en mycket framgångsrik intern molntjänst på Tetra Pak för distribution av digital film till 22.000 anställda i över 200 länder. Därmed blev han 2008 inbjuden som gästföreläsare till Apple’s årliga utvecklarkonferens, WWDC, i San Francisco. Lennart har under de senaste sex åren arbetat som fristående konsult, med ett antal startups såväl i Sverige som i USA. Som konsult så var han bland annat med och drev ”Den digitala agendan för Skåne” för Region Skånes räkning. Han är en innovatör och internetpionjär – alltid i framkant.