Framtidens förening

Framtidens förening vilar på en gedigen värdegrund som främjar bestående hälsa, tillväxt och hållbarhet! 

ansvarsfullt.se strukturerar, dokumenterar och utvecklar hållbarhetsarbetet för föreningar som tar ett lite större ansvar.

• inkluderande och jämställt 

• värdegrundsbaserat ledarskap

• hållbar föreningsekonomi

• attraktiv tillväxt 

Certifieringen omfattar tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvar och är baserad på internationella standarder.

Alla föreningar som genomgått och besvarat frågorna samt gör sin profil publik erhåller certifieringen Ansvarfull Förening.

 

Det handlar om mer än bara idrott

Med våra hållbarhetsrapporter får du en komplett översikt över hur din förening ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. Vi ger dig de verktyg du behöver och du får en plattform för en växande förening.

Med hållbarhetsutvecklingsrapporten som bas kan du arbeta med förändring internt och redovisa för externa intressenter, såsom förbund och sponsorer, hur arbetet går framåt.

Ansvarsfull Förening visar att föreningen arbetar med alla frågor som rör hållbarhet – miljö, kvalitet, och socialt ansvarstagande.

ansvarsfullt.se ger din förening tillgång till de affärsmässiga verktyg som ni behöver för att säkerställa föreningens framtid.

ansvarsfullt.se är helt webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – var som helst.

Inget att installera, du kan komma igång direkt.

Årskostnaden för en föreningslicens är 3000 kr exkl. moms.

I licensen ingår allt – inga ytterligare kostnader tillkommer.

 

Ansvarsfull Förening®

- en hållbarhetscertifiering

Hur fungerar det?

Börja redan idag

Allt ni behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla din förenings hållbarhetsarbete.


Med rapporterna är det enkelt att visa upp för medlemmar, styrelse, kommun, medarbetare och andra intressenter exakt hur ni ligger till. Titta gärna på ett exempel på en hållbarhetsrapport för en lite större förening.

ansvarsfullt.se är helt och hållet webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfull Förening och rapporterna kan ni visa att ni arbetar hållbart.

 

Föreningslicens

3000:-
  • Årskostnaden för ansvarsfullt.se är 3000 kr ex. moms. I licensen ingår alla funktioner och rapporter – inga ytterligare kostnader tillkommer.
  •