Hållbarhetslicens Förening

För ett hållbart föreningsliv

Framtidens förening

En ansvarsfull förening vilar på en gedigen värdegrund som främjar bestående hälsa, tillväxt och hållbarhet!

Om din förening vill ligga i framkant och ta ett lite större ansvar kan ansvarsfullt.se hjälpa dig strukturera, dokumentera och utveckla hållbarhetsarbetet.

  • Inkluderande och jämställt
  • Värdegrundsbaserat ledarskap
  • Hållbar föreningsekonomi
  • Attraktiv tillväxt

Vår hållbarhetsrapport omfattar tre områden: kvalitet, miljö och socialt ansvar och är baserad på internationella standarder. Du kan dessutom se hur föreningens hållbarhetsarbete relaterar till FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Alla föreningar som genomgått och besvarat frågorna, samt gör sin profil publik, kan använda sig av vårt sigill Ansvarfull Förening®.

"Föreningar har en stor påverkanskraft i samhället. Det vi gör och säger har en direkt påverkan på människor, på ett enkelt och naturligt sätt. ansvarsfullt.se hjälper oss göra det rätt."

– Patrik Bengtsson, Sportchef LUGI Handboll

Det handlar om mer än kärnverksamheten

Med våra hållbarhetsrapporter får du en komplett översikt över hur din förening ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. Vi ger dig de verktyg du behöver och du får en plattform för en växande förening.

Med hållbarhetsutvecklingsrapporten som bas kan du arbeta med förändring internt och redovisa för medlemmar och externa intressenter, såsom förbund och sponsorer, hur arbetet går framåt.

Ansvarsfull Förening visar att föreningen arbetar med alla frågor som rör hållbarhet – miljö, kvalitet, och socialt ansvarstagande.

Beställ er föreningslicens

Börja redan idag

Allt ni behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla föreningens hållbarhetsarbete.

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för medlemmar, styrelse, kommun, medarbetare och andra intressenter exakt hur ni ligger till. 

Med sigillet Ansvarsfull Förening® och rapporterna kan ni visa att ni arbetar för en hållbar förening.

Inget att installera! Du kan komma igång direkt och ansvarsfullt.se fungerar på vilken mobil, surfplatta eller dator som helst – var som helst.

Årskostnaden för en föreningslicens är 3000 kr exkl. moms.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?