Vad är ansvarsfullt.se?

Ansvarsfullt.se är ett levande, aktuellt, molnbaserat, självreglerande och fullständigt transparent ledningssystem.

Med ansvarsfullt.se får du en definition av hållbarhet baserat på internationella standarder och som relaterar till FNs Globala mål för en hållbar utveckling. Definitionen täcker in de tre områden som utgör grunden för ett hållbart företag: lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Hur fungerar det?
Vårt verktyg består av 153 frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Du svarar på frågorna genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Vårt verktyg ger dig staplar och diagram per fråga och område och du får en bra nulägesanalys över företagets hållbarhetsarbete. Du kan skapa en hållbarhetsrapport i pdf-format som du kan använda gentemot dina intressenter. Vartefter du gör förändringar i ditt hållbarhetsarbete kan du justera svaren på frågorna och få ut en hållbarhetsutvecklingsrapport – ett bra kvitto på att hållbarhetsarbetet inte står stilla.

I takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc sker uppdateringar löpande och på så vis utvecklas vårt verktyg och du vet att det arbete du gör följer de lagar och föreskrifter som finns. Genom vår rapport Globala målen kan du enkelt se hur och mot vilka av de 17 Globala mål för en hållbar utveckling du arbetar.

Du köper snabbt och enkelt din licens här och vill du har mer information så kontakta oss på info@ansvarsfullt.se.