Vad är ansvarsfullt.se?

 

Detta är ansvarsfullt.se

ansvarsfullt.se är ett levande, aktuellt, molnbaserat och fullständigt transparent ledningssystem.

Med ansvarsfullt.se får du en definition av hållbarhet baserat på internationella standarder och som relaterar till FNs Globala mål för en hållbar utveckling. Definitionen täcker in de tre områden som utgör grunden för ett hållbart företag: lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang.

Vår vision

Vår målsättning är att så många företag som möjligt enkelt ska kunna jobba för en hållbar framtid.

Företagen står för en otroligt stor del av det totala avtrycket – socialt, på klimatet och på ekonomin. Det är en stor viktig faktor att få alla företag att ha hållbarhet på sin agenda, inte bara de största som idag har kravet på sig. Därför har vi skapat ett enkelt och kostnadslätt verktyg för hållbarhetsarbete i alla led, för alla företag.

Läs exempel på hur vårt egna hållbarhetsarbete ser ut med våra egna lösningar här: Vårt hållbarhetsarbete

Hur fungerar det?

Vårt verktyg består av  153 frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Du svarar på de frågor som är relevanta för din verksamhet genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Vårt verktyg ger dig staplar och diagram per fråga och område och du får en bra nulägesanalys över företagets hållbarhetsarbete. Du kan skapa en hållbarhetsrapport i pdf-format som du kan använda gentemot dina intressenter. Vartefter du gör förändringar i ditt hållbarhetsarbete kan du justera svaren på frågorna och få ut en hållbarhetsutvecklingsrapport – ett bra kvitto på att hållbarhetsarbetet inte står stilla.

I takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc sker uppdateringar löpande och på så vis utvecklas vårt verktyg och du vet att det arbete du gör följer de lagar och föreskrifter som finns. Genom vår rapport Globala målen kan du enkelt se hur och mot vilka av de 17 Globala mål för en hållbar utveckling du arbetar. Läs mer om Globala målen här.

Du köper snabbt och enkelt din licens här och vill du har mer information så kontakta oss här.

Skaffa din Hållbarhetslicens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?