Vad är ansvarsfullt.se?

Ansvarsfullt.se är ett levande, aktuellt, webbaserat, självreglerande och fullständigt transparent ledningssystem. Helt annorlunda än dagens system som anses alltför krångliga, omfattande, dolda och dyra för de flesta företag. ansvarsfullt.se bygger på att du själv står för uppgifterna genom att fylla i formulär och uppdatera dina uppgifter så ofta du vill.

 

Öppen profil

Om du följer att göra företagets profil publik kan andra gå in på Ansvarsfullt.se och ta del av hur du arbetar med miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Man kan se er aktuella status just nu och inte enbart vid en viss tidpunkt varje år. När du valt att publicera din profil får du även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i din marknadsföring. Du kommer dels att kunna ha sigillet på din hemsida med länk till din profil men även på ditt kontor, på dina fordon, etc.
(Du kan naturligtvis använda ansvarsfullt.se utan att din profil blir publik, om du föredrar det).

 

Se och jämför

jamforStatistik från Ansvarsfullt.se kan ge en fingervisning om hur ett företag sköter sig, men också en dagsaktuell bild av branscher, konkurrenter och konkurrenskraft. Det hjälper er att se vilka områden ni kan och bör förbättra. Statistiken kommer även att vara värdeskapande för myndigheter, statliga verk, kommuner, politiken etc. i deras prioriteringar, styrningar och reglementen och upphandlare kan dessutom enklare jämföra företag som lämnar anbud.

 

Enklare att ta ansvar

Ansvarsfullt.se motiverar dig och dina medarbetare att arbeta med ständiga förbättringar. Transparensen och lättillgängligheten leder till bättre produktion och leverans av svenska varor och tjänster, och i förlängningen en ökad tillväxt och hållbarhet i samhället.

 

Tillväxtverket tycker

“Hållbarhet är en del av framgångsrikt företagande och nära kopplat till innovationsförmåga och tillväxtvilja. Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna affärsprocesser och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin interna och externa verksamhet – men som också gör det enkelt för kund att se om hållbarhetsarbetet är levande.”
— Johanna Giorgi, Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket 

 

Nationella miljösamordnaren tycker

“Små företag behöver verktyg som underlättar och förenklar för dem att arbeta strukturerat med miljö och hållbarhet. Ansvarsfullt.se är ett sådant verktyg. Särskilt roligt är det att ansvarsfullt.se kopplat sina frågeställningar och förbättringsarbete till de nationella miljömålen. Det ger företagen en bra struktur på miljöarbetet.”
Annika Helker Lundström, Nationell miljömålssamordnare för näringslivet

 

Den primära målgruppen för ansvarsfullt.se är små till medelstora företag med upp till 50 anställda. Värdet är dock stort även för de 790 000 enmansföretagen och de större företagen inom t.ex. dotterbolag, avdelningar, kontor och produktionsanläggningar.

5 av Riksdagens 16 miljömål stöds av ansvarsfullt.se med frågeställningar och förbättringsmetoder. Mer specifikt är det 29 indikatorer som företagen i ansvarsfullt.se aktivt bidrar till.

En webbplats finns för att stimulera och underlätta företagare i hela landet att arbeta för Sveriges miljömål – se Riksdagen har fattat beslut om generationsmålet och de 16 nationella miljömålen.