Miljöpolicy företag

 

Så här kan du skapa en miljöpolicy för ditt företag

Ska du lämna anbud i en upphandling så behöver du ofta ha en miljöpolicy, men självklart finns det andra värden för ditt företag att bedriva ett aktivt miljöarbete. Kunder och konsumenter kräver ofta att leverantörer har en miljöpolicy som värnar om både naturresurser och sociala resurser, god etik mm. En riktigt god hjälp att visa hur ert hållbarhetsarbete och miljöarbete ser ut får ni genom ansvarsfullt.se.

Miljöpolicy för ert företag ska givetvis anpassas till er verksamhet men några bra punkter att ha med är:

 • Vi följer gällande miljölagstiftning och andra krav och vi är inspirerade av Sveriges nationella miljömål som vi försöker bidra till.
 • Vi försöker att minska företagets energiförbrukning och strävar efter att släppa ut mindre kemikalier. (Beskriv gärna hur ni gör detta)
 • Vi har som ambition att följa upp företagets faktiska miljöpåverkan, såsom energiförbrukning och utsläpp. (Beskriv gärna hur detta ska gå till).
 • Med inspirerande material från ansvarsfullt.se utbildar vi personalen i hur de kan ta mer hänsyn till miljön i sitt dagliga arbete.
 • Vi engagerar våra medarbetare för att ständigt bli bättre. Miljötips premieras och vi genomför så många förslag som möjligt, för att sedan följa upp, utvärdera och återkoppla till medarbetarna.
 • Vi ställer också miljökrav på samarbetspartners och leverantörer.
 • Vi väljer miljöbilar, men försöker ändå att minimera antalet resor och liknande och vi genomför möten via skype, videokonferens mm då så är möjligt.
 • Vi använder så lite miljöfarliga ämnen som möjligt och väljer miljövänliga alternativ om det går.
 • Vi strävar efter att använda miljömärkta produkter i verksamheten.
 • Vi återvinner och sopsorterar så långt det går och tar hand om allt miljöfarligt avfall.
 • Varje år sammanställer vi resultatet av vårt miljöarbete, i både kvantitativa och kvalitativa termer, vilket bildar grund för våra nya miljömål kommande år.

Vi höjer ribban lite mer för varje år som går.

Skaffa din licens nu

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?