Hållbarhet – för företag,
upphandlare och anbudsgivare

Marknadens enklaste verktyg för hållbarhetsrapport, miljö- och kvalitetsledningsrapport, leveratörsuppföljning
och inkludering av hållbarhet i upphandlingar

Det här är ansvarsfullt

 Ansvarsfullts ledningssystem för hållbarhetsarbete är byggt utifrån lönsamhet, miljö och socialt ansvar för att du ska hitta rätt frågor att fokusera på för att ditt företag ska förbli långsiktigt hållbart.

Med hjälp av diagram, fokusfrågor och rapporter får du en riktigt bra nulägesanalys av ditt företags hållbarhetsarbete och möjlighet att fortsätta stärka det och genom utvecklingsrapporterna tydligt se vilka områden ni utvecklats inom. För att göra det så enkelt och tidsbesparande som möjligt svarar du på frågorna på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Vill du bjuda in fler kollegor att hjälpa dig gå igenom frågorna gör du det enkelt i verktyget utan att det kostar extra.

Och du kan komma igång direkt – allt är molnbaserat och digitalt!

Enkelt, smart och hållbart.

 En hållbar lösning för varje behov

Privata såväl som offentliga, stora såsom små – alla företag behöver arbeta hållbart

Hållbart företagande

Enkel och säker hållbarhetsrapportering.

En tydlig definition av hållbarhet som inkluderar kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Du ska inte behöva fundera över vad det innebär att driva ditt företag hållbart, det har vi gjort åt dig!

Hållbara upphandlingar

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling.

Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs.

Hållbart leverantörsled

Att inkludera sina leverantörer eller dotterbolag i det egna hållbarhetsarbetet skall vara enkelt.

Med vår leverantörsportal får du en tydlig definition av hållbarhet och möjlighet att mäta dina leverantör eller dotterbolag mot uppsatta krav på.

Skaffa licens nu

Rapporterna som ingår

 

 • Hållbarhetsrapport
  En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter.

   

 • Kvalitet, miljö och socialt ansvar
  Dessa rapporter är uppdelade på kvalitet, miljö, socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område. Perfekt för upphandlingar!

 • Utvecklingsrapport
  Rapporten visar utveckling över tiden och hur företaget sammantaget ligger till inom respektive område.

   

 • Globala målen
  Rapporten visar ditt arbete mot respektive Globalt mål som täcks av våra frågor och definition av hållbarhet.

Hållbara upphandlingar

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs.

Med vår Anbudsmodul blir det enkelt.

Sagt om ansvarsfullt.se

”Med Anbudsmodulen har vi fått ett enkelt verktyg för att lyfta hållbarhets-diskussionen, arbeta med prioriterade frågor och hjälpa våra leverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som gynnar vårt samarbete.”

Jeanette Hall

Upphandlingschef, Halmstad Kommun

”Särskilt roligt är det att ansvarsfullt.se kopplat sina frågeställningar kring förbättringsarbete till de nationella miljömålen.”

Annika Helker Lundström

Nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Regeringskansliet

”Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna behov och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin verksamhet.”

Johanna Giorgi

Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket

Enkel hållbarhetsrapportering

Med ansvarsfullt.se får du all hjälp du behöver. En tydlig definition av hållbarhet som inkluderar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Här ställs de rätta – och förståeliga – frågorna och du markerar var ditt företag befinner sig på en på förhand given skala. Du ska inte behöva fundera över vad det innebär att driva ditt företag hållbart, det har vi gjort åt dig.

Ett hållbart leverantörsled
behöver inte vara krångligt

Att inkludera sina leverantörer eller dotterbolag i det egna hållbarhetsarbetet ska vara enkelt. Med vår Leverantörsportal får du en tydlig definition av hållbarhet och möjlighet att mäta dina leverantör eller dotterbolag mot uppsatta krav på. Statistiken gör det enkelt att se om företagen lever upp till dina satta hållbarhetsmål och ger dig en bra överblick över respektive företags hållbarhetsarbete.

sigill ansvarsfullt företag

Sigillet

Sigillet Ansvarsfullt Företag® får företaget använda när det har besvarat alla sina frågor samt har valt att ha en publik profil på ansvarsfullt.se. Sigillet visar att man är ett ansvarsfullt företag som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, och socialt ansvarstagande.

Vilken licens passar era behov?