Vad är hållbart företagande?

Som företagare kan det ibland kännas som att de ökande kraven kring hållbarhet är ett virrvarr av olika aspekter. Var skall man egentligen börja och vad är det jag skall göra? På goda grunder så är miljön ofta central men som företagare så vet vi också att vi måste se till helheten. För att kunna driva ett framgångsrikt företag så måste hållbarhetsarbetet ses ur alla aspekter. Det handlar om hållbara affärer, om ekonomisk hållbarhet, om hållbarhet för våra medarbetare, om ett långsiktigt samhällsansvar där naturligtvis miljön är en av grundpelarna. Hållbarhet börjar och slutar i ledarskapet och kräver att verksamheten är och förblir lönsam. Med webbverktyg ansvarsfullt.se så tar du enkelt greppet kring hela området hållbart företagande och får koll på vad du faktiskt ska göra.

Beställ gärna vår Guide till hållbarhetsredovisning – den är helt kostnadsfri.

”Ett hållbart företag är ett företag där lönsamhet, miljöhänsyn och socialt engagemang förenas.”

verksamt.se

Ansvarsfullt Företag®

– en hållbarhetscertifiering

 

Hur fungerar det?

Det enklaste sättet att jobba med hållbarhet!

Ett verktyg som hjälper företag att strukturera sitt arbete med hållbarhetsfrågor. ansvarsfullt.se bygger på välkända internationella standarder inom hållbarhet, kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöledning. Läs mer nedan om hur du med rapporterna kan visa att ditt företag arbetar hållbart och hur ni utvecklas.

ansvarsfullt.se är en webbtjänst som skapar värde och ökad lönsamhet för dig och ditt företag från dag ett. Glöm allt du hört om att kvalitetsarbete är svårt, dyrt och tidsödande.

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter.

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter är uppdelade på kvalitet, miljö, socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport

Rapporten visar utveckling över tiden och hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområde.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten

 

 

Alla företag tjänar på att arbeta hållbart

 

 

Kanske tillhör ni ett av de stora företagen i Sverige som ska hållbarhetsredovisa enligt den nya hållbarhetslagen? Eller kanske vill ni helt enkelt säkra att era leverantörer också lever upp till den policy ni själva har vad gäller kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande? ansvarsfullt.se är relevant oavsett ditt företags storlek.

Läs mer...

Skaffa er certifiering redan idag

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för styrelse, kunder, medarbetare och upphandlare exakt hur du ligger till.

ansvarsfullt.se är helt och hållet webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag® och rapporterna kan visa att du arbetar hållbart.

Upphandlare? Inköpare?

 

Vad har du som upphandlare för nytta av ansvarsfullt.se? Hur får du koll på de företag som vinner en upphandling? Hur kan du följa upp och säkerställa att de uppföljer de krav som ställs för att få leverera tjänster och produkter?

Visa mig hur