Äntligen enklare att bli bättre!

Ansvarsfullt.se är ett enkelt och pedagogiskt webbaserat verktyg som hjälper små och medelstora företag att öka sin lönsamhet genom att strukturerat arbeta med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

Som medlem får du använda sigillet Ansvarsfullt Företag i er marknadsföring. Det ger en stark och tydlig konkurrensfördel.


Testa nu!

 


 

Alla vill anlita ett företag som tar ansvar

 


 

Detta är ansvarsfullt.se

Vi har gjort det enklare att

arbeta med hållbarhet

ansvarsfullt.se är ett enkelt och pedagogiskt webbaserat verktyg som hjälper små- och medelstora företag att arbeta strukturerat med att förbättra kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande. Glöm att det är krångligt!

Det lönar sig att arbeta

med hållbarhet

Mängder med studier visar att det lönar sig att arbeta med hållbarhet. Man såväl tjänar som sparar pengar. Detta har bland annat Robert G Eccles, professor vid Harvard, visat genom nästan 40 år av forskning om företag och hållbarhetsarbete. Det är detta vi gör.

Var kommer frågorna ifrån?

Alla frågor i ansvarsfullt.se har sitt ursprung i ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 och ISO 26000. Frågor är anpassade för små till medelstora företag. Beroende på hur just ditt företag ser ut så får du mellan 87 och 152 frågor. Det är detta vi gör.

 


 

Ett mer lönsamt och hållbart företag börjar med

ansvarsfullt.se

 


 

Hållbarhetsrapport och sigillet Ansvarsfullt företag

 


 

Ansvarsfullt.se underlättar för småföretagen

Ta del av några kunder och hör hur de använder sig av ansvarsfullt.se


Milan Engeneering AB

En av våra kunder, Ingvar Lundkvist, berättar om vad han som småföretagare möter i vardagen.

glada hem

Gabriela, VD på glada hem, berättar hur hon och hennes personal använder ansvarsfullt.se i sin verksamhet.

graphiken

@Graphiken

Ja självklart att vi skulle bli medlemmar! För oss och våra kunder blir det ett mervärde. Vi blir mer lönsamma, kan utvecklas, och inspireras med ansvarsfullt.se

Nu är @Graphiken först ut med att använda sigillet Ansvarsfullt Företag i sin marknadsföring.

Vi är stolta!
säger Susanne Lindberg och Lasse Hultén.

 


 

Vi på ansvarsfullt.se

Ingrid Haraldsson

VD
Kontaktinfo

Lennart Hagberg

CTO
Kontaktinfo

Maria Human 

Infomaster
Kontaktinfo

Vår fjärde medarbetare är på väg in och presenteras inom kort!


 

Ansvarsfullt.se utvecklas hela tiden

och vi behöver fler medarbetare!

Skriv till oss!


 

Samarbetspartners 


 

Det finns en anledning till att vi finns!

0,5% av alla företag i Sverige är idag ISO-certifierade. Är de andra 99,5 % inte intresserade av kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande?! Jo, det tror vi.

Flera rapporter från branschorganisationer och myndigheter har undersökt småföretagens förhållande till frågor om kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande, och resultaten är samstämmiga: Viljan finns men verktygen saknas.

Ansvarsfullt.se fyller ett stort tomrum i svenskt näringsliv och när småföretagen använder ansvarsfullt.se kan vi tillsammans göra en förflyttning mot ett hållbart och mer lönsamt företagande, som få andra kan åstadkomma.

Ansvarsfullt.se vill också bidra till ett hållbarare samhälle och till att bevara vår planet genom att inrätta stiftelsen Ansvarsfullt, där ideella föreningar m fl kan söka pengar för samhällsviktiga och hållbara projekt.

ansvarsfullt_green
Ansvarsfullt.se vill göra skillnad. Därför finns vi.