Hållbarhet i alla led,
det enklaste sättet

Hållbarhetsarbete ska vara heltäckande, enkelt och lönsamt

 En hållbar lösning för varje behov

Privat som offentligt, stora som små – alla behöver arbeta hållbart

Hållbart Företagande

Enkel och säker hållbarhetsrapportering. En tydlig definition av hållbarhet som inkluderar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Du ska inte behöva fundera över vad det innebär att driva ditt företag hållbart, det har vi gjort åt dig!

Hållbart Leverantörsled

Att inkludera sina leverantörer eller dotterbolag i det egna hållbarhetsarbetet ska vara enkelt. Med vår Leverantörsportal får du en tydlig definition av hållbarhet och möjlighet att mäta dina leverantör eller dotterbolag mot uppsatta krav på.

Hållbara Upphandlingar

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs.

Skaffa er licens nu

Rapporterna som ingår

 

 • Hållbarhetsrapport
  En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter.

   

 • Kvalitet, miljö och socialt ansvar
  Dessa rapporter är uppdelade på kvalitet, miljö, socialt ansvar och visar ditt företags hållbarhetsarbete inom respektive område.

 • Utvecklingsrapport
  Rapporten visar utveckling över tiden och hur företaget sammantaget ligger till inom respektive område.

   

 • Globala målen
  Rapporten visar ditt arbete mot respektive Globalt mål som täcks av våra frågor och definition av hållbarhet.

Enkel hållbarhetsrapportering

Med ansvarsfullt.se får du all hjälp du behöver. En tydlig definition av hållbarhet som inkluderar kvalitet, miljö och socialt ansvar. Här ställs de rätta – och förståeliga – frågorna och du markerar var ditt företag befinner sig på en på förhand given skala. Du ska inte behöva fundera över vad det innebär att driva ditt företag hållbart, det har vi gjort åt dig.

Ett hållbart leverantörsled
behöver inte vara krångligt

Att inkludera sina leverantörer eller dotterbolag i det egna hållbarhetsarbetet ska vara enkelt. Med vår Leverantörsportal får du en tydlig definition av hållbarhet och möjlighet att mäta dina leverantör eller dotterbolag mot uppsatta krav på. Statistiken gör det enkelt att se om företagen lever upp till dina satta hållbarhetsmål och ger dig en bra överblick över respektive företags hållbarhetsarbete.

Sagt om ansvarsfullt.se

”Särskilt roligt är det att ansvarsfullt.se kopplat sina frågeställningar kring förbättringsarbete till de nationella miljömålen.”

Annika Helker Lundström

Nationell miljömålssamordnare för näringslivet, Regeringskansliet

”ansvarsfullt.se är ett verktyg som företag har stor nytta av att använda för att säkerställa rätt kvalitet i sina organisationer.”

Johan Gustafsson

Företagschef, Sparbanken Skåne

”Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna behov och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin verksamhet.”

Johanna Giorgi

Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket

Sigillet

Sigillet Ansvarsfullt Företag® får företaget använda när det har besvarat alla sina frågor samt har valt att ha en publik profil på ansvarsfullt.se. Sigillet visar att man är ett ansvarsfullt företag som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, och socialt ansvarstagande.

Hållbara upphandlingar

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs.

Med vår Anbudsmodul blir det enkelt.

Vilken licens passar era behov?