Vilken av våra lösningar
passar er?

Stort – litet, privat – offentligt. Vår hållbarhetsplattform kan erbjuda en lösning som passar alla. Här hittar du en tabell för att jämföra våra olika produkter.

Vanliga Frågor

 

Hur får man sin hållbarhetsrapport?

När du är inloggad finns en meny Rapporter där du skapar din Hållbarhetsrapport. För att kunna skapa en rapport måste alla frågor vara besvarade.

Hur ser kopplingen till FNs globala mål ut?

Våra frågor är matchade mot FNs Globala mål för hållbar utveckling. Vid varje fråga som relaterar till de Globala målen syns det tydligt när företagets hållbarhetsarbete aktivt arbetar mot just det målet.

Du kan även skapa en delrapport som är indelad efter de Globala målen.

Går det svara på andra språk?

Ja, i dagsläget stöds svenska och engelska. Det spelar ingen roll vilket språk man svarar på, det går att få ut rapporter både på svenska och engelska oavsett.

Finns det flera rapporter?

Det finns flera olika rapporter att välja på. Hållbarhetsrapport sorterad efter våra sju arbetsområden eller sorterad efter ISO. Delrapporter indelade på Kvalitet, Miljö, Socialt ansvar eller de Globala målen.

Kan vi se hur vi utvecklas?

Ja, tre månader efter det att alla frågor är besvarade och när förändringar gjorts på frågorna kan du skapa en Hållbarhetsutvecklingsrapport. Denna rapport finns att skapa baserad på förändringar skedda de senaste 3 månaderna, 6 månaderna, 1 år och 2 år.

Hur svarar man på en fråga?

Man svarar på en fråga genom att dra en markör till den position man önskar. Man kan också klicka direkt på skalan för att förflytta markören dit. Skalan är glidande för att man skall kunna svara ”starkare” eller ”svagare” inom respektive svarsalternativ.

Har du fler frågor?

"ansvarsfullt.se är ett verktyg som företag har stor nytta av att använda för att säkerställa rätt kvalitet i sina organisationer."

Starta din hållbarhetslicens nu