CSR-arbete

 

Corporate Social Responsibility

Gör gott och gör skillnad med CSR-arbete!

CSR står för Corporate Social Responsibility (företagens sociala ansvar) och med det menas att företag ska medverka till ett bättre samhälle och en renare miljö. CSR-arbete omfattar ekonomiska, miljömässiga och sociala frågor inklusive arbetsrättsfrågor, mänskliga rättigheter, miljöhänsyn och korruption.

CSR-arbete kan öka konkurrenskraft och lönsamhet

Allt fler företag upptäcker att det finns många affärsmässiga fördelar med att ta ett aktivt socialt ansvar: Ökad konkurrenskraft, genom ett nära samarbete och goda kunskaper om dina leverantörer. Bättre förutsättningar att stärka ditt företags varumärke. Bättre koll på kundernas attityd till ditt företag. Bättre koll på riskerna. Ökad möjlighet att attrahera, motivera och behålla medarbetare. Bättre koll på leverantörskedjan. Genom ökad effektivitet kan ditt företag spara pengar.

Konkreta tips för ditt CSR-arbete

Gräv där du står… Dvs börja här och nu.

  • Fundera över ditt företags resurser och förutsättningar och vad ditt företag har möjlighet att påverka. Tänk på att inte ta på dig alltför stora åtaganden i början.
  • Gå igenom ditt produktsortiment. Hur ser produktionsprocessen ut för att ta fram din produkt? Kan det finnas risk för barnarbete eller stor miljöpåverkan?
  • Ska du producera i ett annat land? Samarbeta med andra företag inom branschen eller försök hitta någon som känner väl till förhållandena i det landet.
  • Ställ frågor om hur dina produkter tillverkas och ställ öppna frågor som inte kan besvaras med ett ja eller nej, exempelvis: Hur tillverkas produkterna? Hur säkerställs att barnarbete eller farliga kemikalier inte förekommer? Om det är möjligt, besök fabrikerna och titta på produktionen.
  • Det här vill jag ta ansvar för. Det här vill jag börja med. Ha en idé och ett mål för vart du vill komma och vad du vill åstadkomma. Sätt upp långtidsplaner för ett CSR-arbete och försök uppnå olika delmål. Stå för det du gör. På så sätt vinner du respekt från omgivningen. Var realistisk och lova inte för mycket.

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?