Ett enklare sätt att jobba med hållbarhet!

 

Äntligen finns ett ledningssystem som hjälper små och medelstora företag att strukturera sitt arbete med hållbarhetsfrågor. Och dessutom omfattar ansvarsfullt.se alla de fyra områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar.

ansvarsfullt.se skapar värde och ökad lönsamhet från dag ett. Glöm allt du hört om att kvalitetsarbete är svårt, dyrt och tidsödande.

svara-jämför-visa

 


Så här hänger det ihop

Hur skiljer man på vad som är kvalitet, miljö och socialt ansvar? Svaret är snarast att det gör man inte, för allt hänger ihop. Det intressanta uppstår i skärningen mellan de tre områdena. Vår modell består av sju delområden som alla är viktiga att arbeta med men ändå tydliga. Ledarskap är naturligtvis alltid avgörande för framgångsrika verksamheter men börja arbeta med det område som verkar mest spännande och relevant för ditt företag.

Det finns många olika sätt att arbeta med ansvarsfullt.se – allt ifrån att du gör allt jobbet själv till att du engagerar hela personalen i olika frågeställningar.

 

rapporten277Äntligen en enkel hållbarhetsrapport

Det måste bli enklare att bli bättre. Förändring måste komma inifrån och vila i företagens egen vilja att bli bättre och därmed mer lönsamma. Således är inte själva certifieringen det viktigaste utan viljan och ambitionen hos företagen att arbeta med frågorna och utvecklas på ett strukturerat sätt. Viljan finns hos företagen men verktygen har saknats – fram tills nu.

 

sigill_uSigillet
Ansvarsfullt Företag

Om du väljer att göra företagets profil publik kan andra gå in på ansvarsfullt.se och ta del av hur du arbetar med miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Man kan se er aktuella status just nu och inte enbart vid en viss tidpunkt varje år. När du valt att publicera din profil får du även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i din marknadsföring. Du kommer dels att kunna ha sigillet på din hemsida med länk till din profil men även på ditt kontor, på dina fordon, etc.
(Du kan naturligtvis använda ansvarsfullt.se utan att din profil blir publik, om du föredrar det).

 

 

 

En del branschorganisationer har någon typ av kvalitetssystem för sina medlemmar, men ansvarsfullt.se är mycket mer än en kvalitetskontroll. Det är en marknadsplats att synas på – du blir sökbar för upphandlare och inköpare m fl.

Ansvarsfullt.se är helt enkelt bra för affärerna. Därför har Småföretagarnas Riksförbund redan slutit avtal med oss för sina 30.000 företag, Företagarna har oss på sin hemsida för sina 70.000 företag, och fler organisationer är på gång!

Med ansvarsfullt.se får du:
 • dagsaktuella rapporter (hållbarhet, CSR, osv.) för ditt företag, att använda i upphandlingar mm.
 • ny kunskap inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande
 • självskattning utifrån frågor som utgår från ISO-standards, men som förenklats och anpassats till mindre företag
 • verktyg och metoder kopplade till olika frågor, på områden där ni vill bli bättre
 • allt material och nya funktioner i tjänsten, som vi fyller på med under året
 • möjlighet att jämföra ditt företag med andra i branschen eller landet
 • fantastiskt mycket material att använda för kompetensutveckling och inspiration för medarbetarna
 • chansen att bli sökbar för inköpare, samarbetspartners, nya kunder m fl som ni kan profilera er mot
 • och som en följd av att ni arbetar med ansvarsfullt.se: Fler och bättre affärer! Alla vill anlita företag som tar ansvar.
Det ger dig även:
 • företagsutveckling på alla viktiga områden
 • en samlad överblick på status i företaget
 • bra underlag för utvecklingsstrategier