Så enkelt är det!

Verktyget som ger dig koll

Hållbarhet är ett ord som idag använts vitt och brett. Som företag ställs det krav på dig att du ska arbeta hållbart och för samhällets bästa. Men vad innebär det att arbeta hållbart? Hur kan du som företagare hålla koll på om ditt företag lever upp till vad som förväntas av dig?

Med ansvarsfullt.se får du all hjälp du behöver. Här ställs de rätta frågorna och du gör en uppskattning hur ditt företag ligger till på respektive fråga inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar. Verktyget är helt webbaserat och vi har lagt stor vikt vid användargränssnitt och tydlighet för att uppnå vårt mål – att alla företagare ska kunna jobba hållbart på ett så enkelt sätt som möjligt. Du ska inte behöva tänka efter vad det innebär att driva ditt företag hållbart – det har vi redan gjort! Du markerar i vilket skede ert företag befinner sig och får ut en rapport i handen som bekräftar ert arbete.

Hur fungerar det?

Vårt verktyg består av 153 frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. De baserar sig på redan etablerade standarder och täcker även FNs globala mål för en hållbar utveckling.

Frågorna fokuserar på sju arbetsområden; ledarskap, affärsverksamhet, medarbetare, inre miljö, yttre miljö, arbetsklimat och socialt ansvar. Du svarar på frågorna genom att skatta hur ditt företag ligger till på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Du får staplar och diagram som visar hur du ligger till på respektive fråga och respektive område. Markera de frågor som du prioriterar och vill jobba extra med framöver. Hållbarhetsarbete tar tid – här kan du enkelt följa din framgång i din egen takt, månad för månad och år för år.

Baserat på dina frågor genererar verktyget en hållbarhetsrapport i PDF-format som du kan använda för att bekräfta ditt hållbarhetsarbete till kunder, revisorer, bank och andra aktuella organisationer – eller för att använda internt på företaget för ett fortsatt arbete framåt.

Givet inom vilket område ditt företag arbetar och hur stort företag du har anpassar vi antalet frågor. Efter registrering får du upp ett frågebatteri som kan bestå av 87 till 153 frågor beroende på bransch och företagsstorlek. Du kan när som helst gå in i verktyget och justera dina svar efter arbetet ni lagt ner. Profilen är dold till dess du väljer att göra en publik profil dit du kan länka dina intressenter så att de enkelt kan få en överblick över ert arbete. När du väljer att ha en publik profil så kan du använda vår certifiering: Ansvarsfullt Företag®.

Även om våra frågor baserar sig på standarder kan även standarder ändras i takt med tiden. Vi är måna om att våra frågor alltid är rätt och lägger stor vikt vid anpassning och uppdatering och kommunicerar tydligt ut till dig som användare när en sådan anpassning eller justering görs.

Hur ser rapporterna ut?

Verktyget ger dig möjlighet att skapa fem olika typer av rapporter; hållbarhetsredovisning, kvalitetsrapport, miljörapport, CSR-rapport och hållbarhetsutvecklingsrapport. Här kan du ladda ner en rapport för ett fingerat företag för att se hur den ut.

Eftersom verktyget bygger på internationella standarder så vet du att rapporten täcker in alla frågor du behöver ta hänsyn till för att vara ett hållbart och Ansvarsfullt Företag®

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapport

Beställa vår Guide till hållbarhetsredovisning helt kostnadsfritt.

Gå till beställningen

“Hållbarhet är en del av framgångsrikt företagande och nära kopplat till innovationsförmåga och tillväxtvilja. Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna affärsprocesser och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin interna och externa verksamhet – men som också gör det enkelt för kund att se om hållbarhetsarbetet är levande.”

— Johanna Giorgi, Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket

Testa!

För att du ska få en uppfattning om hur vårt verktyg fungerar kan du nedan se tre frågor plockade från områdena som täcker ledarskap, affärsverksamhet och socialt ansvar. Testa och se hur enkelt det är!

Fråga


Börja redan idag

Allt ni behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla ditt företags hållbarhetsarbete


Med rapporterna är det enkelt att visa upp för kunder, styrelse, upphandlare, medarbetare och andra intressenter exakt hur ni ligger till.

ansvarsfullt.se är helt och hållet webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag och rapporterna kan ni visa att ni arbetar hållbart.

 

Ansvarsfullt Företag®– en hållbarhetscertifiering

Om du väljer att göra företagets profil publik kan andra gå in på ansvarsfullt.se och ta del av hur du arbetar med miljö, kvalitet och socialt ansvarstagande. Man kan se er aktuella status just nu och inte enbart vid en viss tidpunkt varje år.

När du valt att publicera din profil kan du även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i din marknadsföring. Du kommer dels att kunna ha sigillet på din hemsida med länk till din profil men även på ditt kontor, på dina fordon, etc.

ps. Du kan naturligtvis använda ansvarsfullt.se utan att din profil blir publik, om du föredrar det. ds.