Så enkelt är det!

Verktyget som ger dig koll

Hållbarhet är ett ord som idag används i allt fler sammanhang. Som företag ställs det krav på dig att du ska arbeta hållbart. Men vad innebär det?

Med ansvarsfullt.se får du all hjälp du behöver. Här ställs de rätta frågorna och du gör en uppskattning av hur ditt företag ligger till på respektive fråga inom områdena kvalitet, miljö och socialt ansvar. Verktyget är helt molnbaserat och vi har lagt stor vikt vid användargränssnitt och tydlighet för att uppnå vårt mål – att alla företagare ska kunna jobba hållbart på ett så enkelt sätt som möjligt. Du ska inte behöva fundera över vad det innebär att driva ditt företag hållbart, det har vi gjort åt dig! Du markerar i vilket skede ert företag befinner sig och får ut en rapport som bekräftar ert arbete.

Hur fungerar det?

Vårt verktyg består av 153 frågor framtagna i samarbete med ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Frågorna baserar sig på standarder och relaterar även FNs Globala mål för en hållbar utveckling.

Frågorna fokuserar på sju områden; Ledarskap, Affärsverksamhet, Medarbetare, Inre miljö, Yttre miljö, Arbetsklimat och Socialt ansvar. Du svarar på frågorna genom självskattning på en skala med på förhand givna svarsalternativ. Du får staplar och diagram som visar hur du ligger till på respektive fråga och inom respektive område. Markera de frågor som du prioriterar och vill jobba extra med framöver. Hållbarhetsarbete tar tid – här kan du enkelt följa din framgång i din egen takt, månad för månad och år för år.

När alla frågor är besvarade genererar verktyget din hållbarhetsrapport i PDF-format som du kan använda för att bekräfta ditt hållbarhetsarbete till kunder, revisorer, bank och andra aktuella organisationer – eller för användning internt på företaget för att utveckla ert hållbarhetsarbete.

Givet inom vilken bransch du befinner dig och företagsstorlek anpassar vi antalet frågor. Efter registrering får du mellan 87 och 153 frågor. Du kan när som helst gå in i verktyget och justera dina svar i takt med ert utvecklingsarbete.

Profilen är dold till dess du väljer att göra den publik. En publik profil har en sida dit du kan länka dina intressenter så att de enkelt kan få en överblick över ert hållbarhetsarbete. Väljer du att ha en publik profil så kan du använda vårt sigill Ansvarsfullt Företag®.

Vi är måna om att våra frågor alltid är rätt och lägger därför stor vikt vid anpassning och uppdatering och kommunicerar tydligt till dig som användare när en sådan anpassning eller justering görs.

Hur ser rapporterna ut?

Verktyget ger dig möjlighet att skapa sex olika typer av rapporter: Hållbarhetsredovisning, Kvalitetsrapport, Miljörapport, CSR-rapport, Globala målen rapport och Hållbarhetsutvecklingsrapport. Här kan du ladda ner en rapport för ett fingerat företag för att se hur den ut.

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport
Hållbarhetsutvecklingsrapport | Globala målen rapport

Beställa vår Guide till hållbarhetsredovisning helt kostnadsfritt.

Gå till beställningen

“Hållbarhet är en del av framgångsrikt företagande och nära kopplat till innovationsförmåga och tillväxtvilja. Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna affärsprocesser och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin interna och externa verksamhet – men som också gör det enkelt för kund att se om hållbarhetsarbetet är levande.”

— Johanna Giorgi, Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket

Testa!

För att du ska få en uppfattning om hur vårt verktyg fungerar kan du nedan se tre frågor plockade från områdena Ledarskap, Affärsverksamhet och Socialt ansvar. Testa och se hur enkelt det är!

Fråga


 

Så här fungerar det

Skaffa er licens redan idag!

Allt ni behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla ditt företags hållbarhetsarbete

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för styrelse, kunder, medarbetare och upphandlare exakt hur ditt företag ligger till.

Vi är helt molnbaserade och ansvarsfullt.se fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – var som helst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag® och rapporterna kan visa att du arbetar hållbart.

Ansvarsfullt Företag® – en hållbarhetscertifiering

Din profil hos ansvarsfullt.se är dold till dess du väljer att göra den publik. En publik profil har en sida dit du kan länka dina intressenter så att de enkelt kan få en överblick över ert hållbarhetsarbete. Väljer du att ha en publik profil så kan du använda vårt sigill Ansvarsfullt Företag®.

Sigillet Ansvarsfullt Företag® kan du använda i din marknadsföring, på din hemsida, ditt kontor och på dina fordon etc.