Har du koll på dina leverantörer?

Som inköpare och ansvarig för att dina leverantörer lever upp till de krav och förväntningar du ställer på dem är det mycket att hålla koll på. Hållbarhetsarbete är bara en del. Med ansvarsfullt.se kan du förändra ditt arbete, få mer kontroll och ett system som ger dig möjlighet att påverka och förändra där det behövs som mest. Vår leverantörsportal ger dig full koll på dina leverantörers arbete.

Dina leverantörer registrerar sig i verktyget, besvarar de frågor vi ställer som baserar sig på redan etablerade standarder och även täcker FNs globala mål för hållbar utveckling. Frågorna är enkla att besvara – även för det lilla företaget. Det krävs inget förarbete eller djupa förkunskaper i olika certifieringsmetoder. Vår tanke är att alla ska kunna arbeta hållbart varför vi ställer relevanta frågor och frågor som faktiskt kan besvaras av alla.

När din leverantör besvarat frågorna har du tillgång till deras hållbarhetsrapport i pdf-format och i din leverantörsportal har du tillgång till statistik som ger en överblick av hur leverantören står sig i förhållande till varandra och i förhållande till de krav och förväntningar du själv har satt upp. Finns det något område du särskilt vill prioritera kan du markera dessa frågor och direkt se hur leverantörerna ligger till just där. Du ser enkelt var det finns avvikelser och inom vilka områden du ska ställa högre krav så att ni tillsammans kan garantera ett hållbart arbete i alla led.

Leverantörsportalen…

…ger både dig och dina leverantörer en tydlig definition av vad hållbarhet är
…ger er ett enkelt sätt att mäta hållbarhet i alla led
…ger er en tydlig översikt över era leverantörer och hur de ligger till i förhållande till varandra och de mål och förväntningar ni har
…ger, till ett överkomligt pris, alla parter ett verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor

Vill du veta mer? Skicka oss dina kontaktuppgifter på info@ansvarsfullt.se så ringer vi dig och berättar mer.

  • ansvarsfullt.se är helt webbaserat och fungerar med vilken mobil, surfplatta, eller dator som helst – var som helst.
  • Inget att installera – du kan komma igång direkt.
  • Årskostnaden för en portallicens är 19000 kr exkl. moms.
  • Kostnaden för en leverantör, en företagslicens, är 3000 kr exkl. moms per år.
  • I licenserna ingår allt – inga ytterligare kostnader tillkommer.

Vad är hållbarhet?

Hållbarhet är idag ett ord som använts vitt och brett och för att arbeta hållbart krävs det oftast stora investeringar i till exempel ISO-certifieringar som många företag inte har möjlighet till – idag är endast 0.5% av Sveriges företag ISO-certifierade.

Av Sveriges alla företag är det ett fåtal som i år, för första gången, måste lämna en hållbarhetsredovisning tillsammans med sin årsredovisning. Det innebär inte att ansvaret att arbeta hållbart enbart ligger hos dem. Det ligger hos oss alla.

ansvarsfullt.se har tagit fram en definition av vad hållbarhet är, baserat på etablerade standarder och som även tar hänsyn till FNs globala mål för en hållbar utveckling. Vi fokuserar på tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Verktyget består av 153 utvalda frågor framtagna av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. De är utformade så att alla enkelt ska kunna besvaras genom självskattning. ansvarsfullt.se utvecklas ständigt i takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc, och på så vis utvecklas vårt verktyg ständigt.

Vårt mål är att alla ska kunna arbeta hållbart på ett enkelt sätt och till en överkomlig kostnad.