Hållbarhetsarbete i flera led!

Ett hållbart företag är ett företag som kombinerar lönsamhet, miljöhänsyn och socialt ansvar – och gör det hela vägen. Att inkludera sina leverantörer eller dotterbolag i det egna hållbarhetsarbetet ska vara enkelt. Med ansvarsfullt.se kan du få bättre kontroll och ett system som ger dig möjlighet att påverka och förändra där det behövs som mest. 

Med vår leverantörsportal får du en tydlig definition av hållbarhet, kraven på dina leverantör eller dotterbolag är de samma. Statistiken gör det enkelt att se om företagen lever upp till dina satta hållbarhetsmål och ger dig en bra överblick över respektive företags hållbarhetsarbete.

Så här fungerar det:
Dina leverantörer registrerar sig i verktyget och besvarar ett antal frågor baserade på standarder inom kvalitet, miljö och socialt ansvar och även täcker FNs Globala mål för hållbar utveckling. Frågorna är enkla att besvara såväl för det stora som det lilla företaget. Det krävs inget förarbete eller djupa förkunskaper. Verktyget är digitalt och molnbaserat – inget att installera.

När dina leverantörer besvarat frågorna har du tillgång till deras hållbarhetsrapport i pdf-format och i din leverantörsportal har du tillgång till statistik som ger en överblick av hur varje leverantör står sig i förhållande till dina övriga leverantörer och i förhållande till dina krav och förväntningar. 

Områden du särskilt vill prioritera kan du markera i verktyget och direkt se hur leverantörerna ligger till just där. Du ser enkelt var det finns avvikelser och inom vilka områden du ska ställa högre krav så att ni tillsammans kan garantera ett hållbart arbete i alla led.

 

Leverantörsportalen…

…ger både dig och dina leverantörer en tydlig definition av vad hållbarhet är
…ger dig ett enkelt sätt att mäta hållbarhet i flera led
…ger dig en tydlig översikt över era leverantörer och hur de ligger till i förhållande till varandra och de mål och förväntningar ni har
…ger alla parter ett verktyg för att arbeta strukturerat med hållbarhetsfrågor

Vill du veta mer? Skicka oss dina kontaktuppgifter på info@ansvarsfullt.se så ringer vi dig och berättar mer.

  • Inget att installera! Du kan komma igång direkt och ansvarsfullt.se fungerar på vilken mobil, surfplatta eller dator som helst – var som helst.
  • Årskostnaden för en portallicens är 19900 kr exkl. moms.
  • Kostnaden för en leverantör, en företagslicens, är från 3000 kr exkl. moms per år.

Hållbarhet och ansvarsfullt.se

Hållbarhet är ett ord som används i många sammanhang och för att arbeta hållbart krävs det ofta stora investeringar i till exempel ISO-certifieringar som många företag inte har möjlighet till – idag är endast 0,5% av Sveriges företag ISO-certifierade.

Av Sveriges alla företag är det ett fåtal som måste lämna en hållbarhetsredovisning med sin årsredovisning. Det innebär inte att ansvaret att arbeta hållbart enbart ligger hos dem. Det ligger hos oss alla.

Vi på ansvarsfullt.se har tagit fram en definition av vad hållbarhet är, baserat på etablerade standarder och som även tar hänsyn till FNs globala mål för en hållbar utveckling. Vi fokuserar på tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Vårt molnbaserade verktyg består av 153 utvalda frågor framtagna av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. De är utformade så att alla enkelt ska kunna besvaras genom självskattning. I takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc sker uppdateringar löpande och på så vis utvecklas vårt verktyg.

Vårt mål är att alla ska kunna arbeta hållbart på ett enkelt sätt och till en överkomlig kostnad.