ISO-certifiering

Småföretagens alternativ till ISO-certifiering

Den 17 februari 2016 lanserades ansvarsfullt.se, en ny svensk webbtjänst, som gör det enklare för småföretag att bli bättre på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Ett enklare alternativ till ISO-certifiering.

Hållbarhets- och kvalitetsarbete upplevs av många småföretag som krångligt och svårt, vilket gör att många avstår från att arbeta med frågorna. Det finns visserligen ett antal certifieringssystem på marknaden, varav ISO-certifiering förmodligen är det mest kända. Ändå är det bara cirka 6 av 1000 företag (drygt 6000 företag i Sverige) som är ISO-certifierade, och det är de företag som antingen måste ha certifieringen eller som är så stora att certifieringen faktiskt skapar ett värde för deras affärer.

Men drygt 90% av alla företag i Sverige har färre än 50 anställda, och många av dem anser att certifieringar är komplexa, svåra, konsultkrävande, tidskrävande och framförallt dyra. De har länge efterfrågat ett alternativ; Verktyg som gör det enklare att bli bättre och som är designat för småföretagens behov och villkor.

En studie under januari 2016, som tagits fram av ansvarsfullt.se i samarbete med Småföretagarnas Riksförbund, visade att den viktigaste faktorn för att få fler småföretag att arbeta mer med hållbarhet och kvalitet vore om det blev enklare. Först på andra plats kommer ökad lönsamhet.

  • Det måste bli enklare att bli bättre!
    Därför finns nu ansvarsfullt.se, ett molnbaserat verktyg som hjälper företag att bli bättre på kvalitet, miljö och socialt ansvar, samma områden som ISO-certifieringarna avser. Tjänsten är ett självskattningsverktyg. I slutändan ger det företaget en konkurrensfördel. Företag som gör sin profil offentlig på ansvarsfullt.se blir sökbara för inköpare som på så vis kan jämföra olika leverantörers kvalitets- och hållbarhetsarbete. De företag som har en offentlig profil får även använda sigillet Ansvarsfullt Företag i sin marknadsföring.
  • Förbättringen – och den stora skillnaden – ligger främst i att kvalitetssystemet blir levande och aktuellt, molbbaserat, självreglerande och fullständigt transparent.  Ansvarsfullt.se bygger på att företagen själva står för uppgifterna genom att fylla i formulär och uppdatera sina uppgifter så ofta de vill.
  • Alla kan gå in på ansvarsfullt.se och ta del av hur ett enskilt företag arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.
  • Statistik från ansvarsfullt.se kan ge en fingervisning om hur ett företag sköter sig, men också en dagsaktuell bild av branscher, konkurrenter och konkurrenskraft, vilket företagen kan ha stor nytta av genom att de tydligt kan se vilka områden i företaget som de kan och bör förbättra. Statistiken kommer även att vara värdeskapande för myndigheter, statliga verk, kommuner, politiken etc. i deras prioriteringar, styrningar och reglementen. Deras arbete kommer att tydligare bli kopplat till de rådande situationerna inom de tre perspektiven.
  • Upphandlare kan enklare jämföra företag som lämnar anbud.