Varför ansvarsfullt.se?

Vi sänker tröskeln och gör det enklare

Glöm allt du hört om att kvalitetsarbete är krångligt, dyrt och tidsödande! Ansvarsfullt.se, hjälper ditt företag att bli bättre på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Det blir enklare och du kan öka din lönsamhet från dag ett!

Småföretagen efterlyser enkla verktyg och metoder

0,5% av alla företag i Sverige är idag ISO-certifierade. Är de andra 99,5 % inte intresserade av kvalitet, miljö och CSR?! Jo, det är vi övertygade om.

Flera rapporter från branschorganisationer och myndigheter har undersökt småföretagens förhållande till frågor om kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande, och resultaten är samstämmiga: Viljan finns men verktygen saknas, vilket bland annat rapporter från Tillväxtverket, Företagarna och Småföretagarna visar.

 

Gör skillnad

Ansvarsfullt.se gör skillnad för småföretagen genom att det är;

  • Kostnadseffektivt
  • Enkelt – en låg tröskel
  • Molnbaserat och mobilanpassat
  • Tydligt – fokuserat, effektivt och konkret
  • Inspirerande – sätter igång en utvecklingsprocess och skapar egenreflektion
  • Levande och dynamiskt
  • Aktuellt
  • Självreglerande
  • Transparent
  • Kopplat till sigillet Ansvarsfullt Företag