Varför ansvarsfullt.se?

Vi sänker tröskeln och gör det enklare

Glöm allt du hört om att kvalitetsarbete är krångligt, dyrt och tidsödande! Ansvarsfullt.se, hjälper ditt företag att bli bättre på kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Det blir enklare och du kan öka din lönsamhet från dag ett!

Småföretagen efterlyser enkla verktyg och metoder

0,5% av alla företag i Sverige är idag ISO-certifierade. Är de andra 99,5 % inte intresserade av kvalitet, miljö och CSR?! Jo, det är vi övertygade om.

Flera rapporter från branschorganisationer och myndigheter har undersökt småföretagens förhållande till frågor om kvalitet, miljö och socialt ansvarstagande, och resultaten är samstämmiga: Viljan finns men verktygen saknas, vilket bland annat rapporter från Tillväxtverket, Företagarna och Småföretagarna visar.

 

Gör skillnad

Ansvarsfullt.se gör skillnad för småföretagen genom att det är;

  • Kostnadseffektivt
  • Enkelt – en låg tröskel
  • Webbaserat och mobilanpassat
  • Tydligt – fokuserat, effektivt och konkret
  • Inspirerande – sätter igång en utvecklingsprocess och skapar egenreflektion
  • Levande och dynamiskt
  • Aktuellt
  • Självreglerande
  • Transparent
  • Kopplat till sigillet Ansvarsfullt Företag

Välj ansvarsfullt.se om du…

 

…vill bli bättre inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet, men tycker det är krångligt, byråkratiskt och dyrt att arbeta med traditionell certifiering,

…vill ha ett dokument som visar att du och ditt företag arbetar med dessa frågor på ett aktivt och praktiskt sätt,

…vill ha ett sigill som visar att du och ditt företag är transparenta och tydligt visar var ni står,

…inte känner att ditt företag är moget för en traditionell certifiering,

…vill ha ett ledningssystem designat för små- och medelstora företag.

 

Med ansvarsfullt.se får du…

… ett officiellt dokument som visar att du aktivt arbetar med kvalitet, miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet,

…ett sigill som du kan använda på din webbsida, era fordon, kläder, reklam, etc.

 

sigill_rapport

Välj certifiering om du…

 

…vill systematisera arbetet med kvalitet miljö, arbetsmiljö och social hållbarhet enligt internationella standards och känner att det är ditt nästa steg och vill bli komplett och färdig inom respektive område,

…måste ha ett certifikat som du kan använda som underlag till upphandlingar vilka kräver extern revision,

…känner att ditt företag har rätt förståelse, tid och pengar för att genomföra ett certifieringsarbete,

…vill ha extern hjälp med certifieringsarbetet.

 

Med certifiering får du…

…ett certifikat efter att ni har blivit granskade och godkända av ett externt certifieringsföretag.

 

certifikat