Socialt ansvarstagande

 

Socialt ansvarstagande i företagen – hållbarhetsarbete

Socialt ansvarstagande handlar om att företag ska ta ansvar för hur de påverkar samhället, ur ett ekonomiskt, miljömässigt och socialt perspektiv.

Företagens kreativitet inom området är stor, kanske för att trycket från konsumenter och kunder också är stort? De kräver ett socialt ansvarstagande och goda etiska värderingar, utöver en kvalitativ produkt eller tjänst från företagets sida.

Exempel på socialt ansvarstagande

Företagen kan ta socialt ansvar både internt och externt. Det interna sociala ansvaret tenderar att inte omnämnas lika ofta som det externa, men det handlar om att alla medarbetare ska ha en bra arbetsmiljö och trivas på jobbet samt att det inte förekommer någon diskriminering.

Det externa sociala ansvaret handlar om att människor utanför företaget inte heller ska diskrimineras. Många företag som exempelvis har sin produktion i andra länder engagerar sig aktivt för att bidra till att samhällen där ska få det bättre och de försöker värna barns rättigheter enligt FN:s barnkonvention. Andra sätt att vara socialt ansvarstagande är att låta sina anställda volontera på arbetstid, att anställa ur grupper som har svårt att få jobb, t ex människor med funktionsnedsättning, långtidsarbetslösa eller invandrare och att ge olika typer av donationer till välgörande ändamål.

Några företagsaktiviteter som INTE räknas som socialt ansvarstagande är bidrag till forskning eller att sponsra en förening med en summa pengar, såvida det inte också innebär att flera av de anställda är engagerade i den föreningen på arbetstid.

Företag kan mäta sitt sociala ansvarstagande med bl a följande nyckeltal:

  • Nöjda medarbetare (bra balans mellan liv och arbetsliv)
  • Mångfald och jämställdhet
  • Samhällsengagemang
  • Donationer i form av pengar, kunskap och tid
  • Katastrofhjälp

Vissa större företag arbetar med ISO-standarder. Men de allra flesta företagen har länge saknat konkreta verktyg och metoder som passar deras behov och kan skapa värde på riktigt. Därför finns ansvarsfullt.se.

En studie som ansvarsfullt.se gjorde tillsammans med Småföretagarnas Riksförbund visade att socialt ansvarstagande upplevs av många småföretag som krångligt och svårt, vilket gör att de avstår från att arbeta med frågorna.

Men det behöver inte vara svårt. Klicka nedan för att läsa mer om hur vår plattform gör det enkelt.

 

Ta steg mot socialt ansvarstagande

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?