Hållbarhetssäkra din upphandling 

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs. Med vår definition av hållbarhet blir det enkelt! 

Vi har sett hur kraven på hållbarhet i upphandlingar har ökat och därför har vi tillsammans med kunder och specialister inom upphandlingsjuridik skapat ett verktyg som gör att du som offentlig upphandlare på ett enkelt sätt kan ställa krav på att era anbudsgivare även lämnar en hållbarhetsrapport. 

Utmaningar med att inkludera hållbarhet i sin upphandling: 

 • Hur ska man inkludera hållbarhet i sin upphandling?
 • Det upplevs som svårt att definiera hållbarhet 
 • Efterlevnad av krav på dokumentation och spårbarhet
 • Kontroll av kvalificeringskrav och utvärdering av anbud uppfattas som särskilt svårt
 • Upplevs som dyrt, krångligt och tidskrävande
 • Man ser en risk för exkluderande

Vår Anbudsmodul hjälper dig att ställa krav på hållbarhet i en upphandling:

 • Du får en tydlig definition av hållbarhet
 • Du får in hållbarhetsrapporter – standardiserad dokumentation
 • Underlagen gör anbuden jämförbara
 • All dokumentation hanteras molnbaserat och sparas digitalt 
 • Det är enkelt, snabbt och kostnadseffektivt
 • Att inkludera hållbarhetskrav kan även ge konkurrensfördelar för många små och medelstora företag

Vill du vi berättar mer? Kontakta Michael Ericsson, CEO för ansvarsfullt.se.

Ta del av vår presentation från konferensen Future & Welfare i Malmö 5-6 mars, 2020. Ladda ner pdf.