Anbudsmodul

För hållbara upphandlingar

Hållbarhetssäkra din upphandling

Det ska vara enkelt att ställa krav på hållbarhet i en offentlig upphandling. Lika enkelt skall det vara för både den upphandlande organisationen som för anbudsgivaren att förstå och hantera vilka krav på hållbarhet som ställs. Med vår definition av hållbarhet blir det enkelt!

Vi har sett hur kraven på hållbarhet i upphandlingar har ökat och därför har vi tillsammans med kunder och specialister inom upphandlingsjuridik skapat ett verktyg som gör att du som offentlig upphandlare på ett enkelt sätt kan ställa krav på att era anbudsgivare även lämnar en hållbarhetsrapport.

"ansvarsfullt.se är ett enkelt och funktionellt verktyg som kommer att bli en naturlig del i vårt arbetssätt att mäta och följa upp våra leverantörer. Vi gillar att verktyget är tvärfunktionellt och kan stötta oss i flera delar."

– Iqbal Musaji, Koncerninköpschef Borås Stad

Suppliers answers vs requirement

Så här fungerar det

Man skapar sin upphandling precis som vanligt i valfritt upphandlingsverktyg, t.ex TendSign eller e-Avrop. Man registrerar sedan enkelt sin upphandling i vår Anbudsmodul och får där en publik webbadress. Den adressen lägger man in som en fråga i upphandlingsverktyget så att alla anbudsgivare kan se och klicka på länken.

När anbudsgivaren jobbar med anbudet kan de klicka på länken, kostnadsfritt registrera sig på sidan man kommer till och svara på de frågor som är aktuella för bolaget.

När frågorna besvaras kan upphandlaren se svaren, skapa rapporter och inte minst jämföra svaren mellan de olika anbudsgivarna.

Efter en avslutad upphandling ligger anbuden kvar under en tid och det vinnande budet kan flyttas över in i den inkluderade Leverantörsportalen för fortsatt kontinuerlig uppföljning.

Enkelt, transparent, jämförbart – Hållbart!

Jag vill veta mer redan nu

"För att kunna nå de klimat- och hållbarhetsmål som finns uppsatta kräver det ett enkelt men effektivt arbetssätt, både för oss som kommun samt för varje leverantör till kommunen. Ansvarsfullt.se ger oss den möjligheten tack vare sin enkla hållbarhetsrapportering."

– Jeanette Hall, Upphandlingschef Halmstad kommun

Anbudsmodul för hållbara upphandlingar

Med vår anbudsmodul får du ett effektivt verktyg får att ge er klarhet gällande hållbarhetsarbetet bland anbudsgivarna.

Anbudsadministration

Enkel administration för att lägga till ett anbud, se vilka som har registrerat sig och vilka som hållbarhetsrapporterat.

Z

Sätt mål och förväntningar

Man kan markera vilka som är de viktigaste och prioriterade frågorna, samt sätta nivåer på dem att mäta mot.

Jämförbar Mätbarhet

Statistik ger en överblick av hur varje leverantör står sig i förhållande till dina övriga leverantörer och i förhållande till dina krav och förväntningar.

Kontinuerlig uppföljning

Håll en kontinuerligt dialog och uppföljning med varje leverantör, och se deras framsteg mot uppsatta mål och övriga hållbarhetsfrågor.

En gemensam definition av Hållbarhet

Vi på ansvarsfullt.se har tagit fram en definition av vad hållbarhet är, baserat på etablerade standarder och som även tar hänsyn till FNs globala mål för en hållbar utveckling. Vi fokuserar på tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvar.

Vårt verktyg består av 153 utvalda frågor framtagna av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. De är utformade så att alla enkelt ska kunna besvaras genom självskattning. I takt med ny lagstiftning, föreskrifter, praxis etc sker uppdateringar löpande och på så vis utvecklas vårt verktyg.

Vårt mål är att alla ska kunna arbeta hållbart på ett enkelt sätt och till en överkomlig kostnad.

Vanliga Frågor

 

Varför ska vi ställa krav på hållbarhet i en upphandling?

Offentlig upphandling påverkar samhällsekonomin. För att nå en god affär krävs av den upphandlande myndigheten ett strategiskt grepp om inköpsprocessen – från behovsanalys till uppföljning – för att bidra till en hållbar utveckling och säkra god konkurrens.

Varför kan jag som anbudsgivare inte se min egen rapport?

Hållbarhetsrapportering i en upphandling, för en anbudsgivare, genom ansvarsfullt.se är en kostnadsfri tjänst där den slutliga hållbarhetsrapporten endast kan ses av den upphandlande myndigheten.

När som helst under den tid som upphandlande organisationen har tiden öppen för hållbarhetsrapportering kan man gå in och justera svaren på sina frågor och skapa en ny rapport. Bara den senaste skapade rapporten kommer visas för upphandlande organisationen.

En anbudsgivare kan köpa loss sitt konto hos ansvarsfullt.se och få full access till de tjänster som ansvarsfullt.se tillhandahåller. Redan givna svar följer med över till licensen och även till det aktuella anbudsförfarandet. Det innebär att man vid en kommande upphandling inte behöver göra en ny hållbarhetsrapportering utan använder sig av den man har och de nya förändrade svar man angett får omedelbar genomslagskraft.

Kan vi kräva en hållbarhetsrapport á la ansvarsfullt.se även av de anbudsgivare vi vet är ISO-certifierade eller har annan typ av certifiering?

Ja, principen om likabehandling i en upphandling gör ansvarsfullt.se sätt att hållbarhetsrapportera till ett utmärkt verktyg att på samma grund jämföra små och stora företag mot varandra och oavsett deras olika eventuella certifieringar.

Med ansvarsfullt.se får du en hållbarhetsrapport från företaget vilket en enskild ISO- certifiering inte ger dig.

Hur svarar man på en fråga?

Man svarar på en fråga genom att dra en markör till den position man önskar. Man kan också klicka direkt på skalan för att förflytta markören dit. Skalan är glidande för att man skall kunna svara ”starkare” eller ”svagare” inom respektive svarsalternativ.

Går det svara på andra språk?

Ja, i dagsläget stöds svenska och engelska. Det spelar ingen roll vilket språk man svarar på, det går att få ut rapporter både på svenska och engelska oavsett.

Har du fler frågor? Titta gärna på våra informationsfilmer.

Hållbarhetssäkra dina upphandlingar idag

Få en konstadsfritt demonstration av vårt verktyg och vår Anbudsmodul