FÖRETAGSPROFIL

Ekonomibolaget

Ekonomibolagets affärsidé ”Vi ger företag råd att växa sunt genom att skapa mer värde med mindre resurser”

Vi ger dagligen råd och coachar våra 200+ företagsledare att skapa mer värde med mindre resurser vilket ger enorma förbättringar i klimatavtrycket. I egenskap av företagens redovisningskonsulter och ekonomichefer påvisar vi hur resurseffektiviteten förbättrar miljön och ökar lönsamheten. Ekonomi är att hushålla med resurser och Ekonomibolaget har förädlat detta och tagit det ett steg längre genom att integrera hållbarhet, inte bara i vår egen affär utan även i de hundratals företag vi arbetar åt. Mer värde med mindre resurser är vårt arbete varje dag som rådgivare i Ekonomibolaget.

DET VI FOKUSERAR PÅ – VÄXER

Vi lyssnar, sätter mål och håller dig fokuserad medan vi mäter ditt företags framgång.

Vi ger företag råd att växa sunt.

DET VI MÄTER – HÄNDER

Digitalt, rätt och effektivt med motiverande rapportering och rådgivning. Du får kontinuerligt rådgivning i samtal och anpassade företagsprofilerade rapporter.

VI GISSAR INTE – VI VET

Vi har branschens nöjdaste kunder och medarbetare. Ditt företag får auktoriserade konsulter och certifierade affärsrådgivare som är positiva och utbildas i ekonomi, kommunikation, hållbarhet och affärsutveckling minst 70 timmar per år. Tillsammans har vi 265 års erfarenhet. Har du råd att avstå?

Sedan 2014 har vi gett företag råd att växa sunt genom att skapa mer värde med mindre resurser.

Innan dess hade vi många och långa samtal med Bokföringsnämnden för att förenkla Bokföringslagen så digitalisering skulle bli möjlig.

Vi är systemoberoende och väljer det system som är bäst för att nå målet. Att tekniken utvecklas snabbt vet vi, så gott om smarta verktyg kommer vi fortsätta att ha. Våra verktyg är väletablerade och kräver att vi kontinuerligt uppdaterar oss i hur de påverkar och underlättar våra processer. AI och automatisering finns i det mesta omkring oss idag och underlättar våra dagar.

Vi arbetar processorienterat med syfte att ständigt utveckla vårt arbetssätt och lyfta människan, den tänkande individen.

Våra värderingar att vi är ett jämställt lag som hjälper varandra att utvecklas. Att växa tillsammans skapar tillit.

VÅR LEDNINGSFILOSOFI BYGGER HÅLLBARHET

Meningsfullhet - Jag ska uppleva att mitt arbete är meningsfullt och att jag är en viktig del av helheten.

Begriplighet - Jag ska ha en förståelse för alla delarna av verksamheten, hur de bildar en helhet, vem som ansvarar för vad samt vem som är kund.

Hanterbarhet - Jag ska uppleva att jag har den tid och de verktyg som behövs för att utföra ett bra arbete.

Människor, pengar och miljö är tre viktiga faktorer för våra kunder.

Vi ser till att dessa tre faktorer växer hållbart sunt så våra kunder kan fokusera på sin affär. Oavsett om det är att Rädda Barn eller ta fram förnybar energi.

Att jobba tillsammans och hjälpa varandra att växa sunt gör skillnad. Det du gör är skillnaden.

Nu är vi med och sätter den nya nordiska standarden för hållbarhetsredovisning för små och medelstora företag.

Det är viktigt för oss att denna påverkar målbeteenden och visar värdet av att skapa mer värde med mindre resurser.

VI GER FÖRETAG RÅD ATT VÄXA SUNT

I vårt arbete som redovisningskonsulter är hållbarhet integrerat i vår kundrådgivning, analyser, rapportering och rekommendationer.

Vi lyssnar och delar med oss till våra kunder och samarbetspartners det vi lär oss under vår egen hållbarhetsresa.

Vi är med och utvecklar NSRS Nordic Sustainability Reporting Standard som lanseras 2021!

Vi har 100% gröna hållbara leverantörer som även de har hållbarhetspolicy och arbetar aktivt för vår planets hållbarhet.

Vi har 100% grön el och är med och påverkar ett av Sveriges största elbolag, att producera mer miljövänlig el.

Vi källsorterar våra avfall och skänker pengarna till välgörenhet - Vi skogen & Stadsmissionen.

Senaste 12 månaderna har vi hjälpt till att plantera 23 träd.

Vi hållbarhetredovisar och är diplomerade i miljöledning.

Krav på egenkontroll innebär att du som verksamhetsutövare regelbundet ska kontrollera verksamheten och dess påverkan på miljön.  • 5566859475
  • 14 anställda
  • Medlemsdatum: 2020-11-17
  • Senaste aktivitet: 2023-03-23
Kontakt