Beställ Hållbarhetslicens

Arbeta hållbart nu

Beställ licens nu

Hållbarhetslicens

1-9 anställda – 3.000 kr
10-25 anställda – 6.000 kr
26-99 anställda – 9.000 kr
100-249 anställda – 12.000 kr
250+ anställda – 15.000 kr

Föreningslicens – 3.000 kr

Alla priser är ex moms och faktureras årsvis för 12 mån nyttjanderätt.

The field above is to ensure that hackers are not able to register accounts or otherwise to gain access to information. Use this function to protect your information and your personal details. Check the box, follow the instructions and press confirm; then press the button to continue.

Ovanstående ruta är till för att hackers inte skall kunna registrera konton eller på annat sätt komma åt information. Vi använder denna funktion för att skydda dina uppgifter och din information. Kryssa i rutan, följ instruktionerna och tryck bekräfta, tryck därefter på knappen för att gå vidare.

"Det behövs verktyg som ansvarsfullt.se som utgår från företagens egna behov och gör det enkelt för företagare att själva analysera sin verksamhet."

Johanna Giorgi
Sustainability Advisor & Strategist, Tillväxtverket

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?