Äntligen en enkel hållbarhetsrapport

 

Certifieringar har historiskt sett varit en viktig del i ett företags strävan mot bättre kvalitet och ett mer hållbart företagande inom miljö och socialt ansvarstagande. Idag ställs allt större krav på kvalitetssäkring, hållbarhet och socialt ansvarstagande.1

Ett vanligt förekommande bevis på miljö-, arbetsmiljö- och kvalitetsarbete är implementering och certifiering enligt traditionella standarder, såsom ISO 9001, ISO 14 001 och OHSAS 18 001. Ett annat att man hållbarhetsredovisar enligt GRI (Global Reporting Initiative) eller arbetar enligt ISO 26 000.

Det har genom åren riktats en hel del kritik mot dessa standarder. De är inte anpassade till behov hos små och medelstora företag.2 Orsaken till detta handlar om att de etablerade standarder och certifieringar som idag finns på marknaden är dyra och tidskrävande att implementera och kräver resurser som små och medelstora företag ofta saknar.3

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med färre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag.4 I Sverige är idag färre än 0,5 procent ISO-certifierade.

Med tanke på hur stor andel små och medelstora företag utgör, samt dessa företags totala påverkan på omvärlden, är deras engagemang inom hållbarhetsarbete högst väsentligt.5

Det måste bli enklare att bli bättre. Förändring måste komma inifrån och vila i företagens egen vilja att bli bättre och därmed mer lönsamma. Således är inte själva certifieringen det viktigaste utan viljan och ambitionen hos företagen att arbeta med frågorna och utvecklas på ett strukturerat sätt. Viljan finns hos företagen6, 7 men verktygen har saknats – fram tills nu.

 

ansvarsfullt.se bygger på grunddata om företaget vilken används för att automatiskt plocka ut, för företaget, relevanta frågor. Dessa frågor utgör grunden för företagets bedömnings- och förbättringsarbete inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar. Beroende på vilken nivå företaget ligger på så får de tillgång till olika verktyg och metoder för ett strukturerat förbättringsarbete.

Ett annat bekymmer är att den externa pressen från större bolag, stat och kommun är så stor att certifiering i sig blir målet, inte arbetet med att bli bättre. Det finns stora skillnader i hur [ISO] standarden används internt. Problem blir således att fokus ligger på skyltningen snarare än användandet av standarden.8

Sigill utan artal.png

På ansvarsfullt.se har vi valt en annan strategi; det är inte den externa revisionen för att få en certifiering som skall vara drivkraften utan den interna motivationen att bli bättre. Självklart ska ett företag kunna visa att de arbetar aktivt med sitt förändringsarbete. Således kan de företag som väljer att bli publika, vilket innebär full transparens, använda sig av sigillet Ansvarsfullt Företag. Sigillet är datumstämplat och visar att företaget i fråga är aktivt. Det är alltså inte en statisk certifiering utan ett pågående förbättringsarbete – detta tror vi är nyckeln till ett ännu bättre och mer lönsamt
företagande.
Hållbarhetsrapporten ger företagen ytterligare möjligheter att visa för exempelvis kunder och upphandlare att de arbetar aktivt.

Vi gör det enklare att bli bättre!

Nedan hittar du ett antal exempel, för ett fingerat företag, på hur våra hållbarhetsrapporter kan se ut;

 

Referenser

  1. Svenskhandel, 2016; Bergman & Klefsjö, 1991; Piper & Carty, 2004
  2. Heras-Saizarbitoria, 2013; Brown, van der Wiele, & Loughton, 1998; Santos, 2011
  3. Hemphill, 2013; Ruddell & Stevens, 1998; Brown et. al, 1998
  4. www.ekonomifakta.se
  5. Europeiska kommissionen, 2013; Castca, C. P., Bamber, D. J., & Bamber Sharp, J. M., 2004; Gombault & Versteege 1999
  6. 8till5, HD-SDS
  7. Företagarna, 2015
  8. Heras-Saizarbitoria, 2015