Ledande på
hållbarhets­­rapporter

Det enklaste sättet att jobba med hållbarhet!

Äntligen finns ett webbaserat verktyg som hjälper företag att strukturera sitt arbete med hållbarhetsfrågor. ansvarsfullt.se omfattar alla de fyra områdena kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvar och är baserade på de internationella kraven inom ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001 samt ISO 26000. Med rapporterna kan du visa att du arbetar hållbart och hur företaget utvecklas.

ansvarsfullt.se skapar värde och ökad lönsamhet för ditt företag från dag ett. Glöm allt du hört om att kvalitetsarbete är svårt, dyrt och tidsödande.

Rapporterna

i

Hållbarhetsrapport

En komplett rapport över hur ditt företag ligger till ur alla hållbarhetsaspekter. 

i

Kvalitet, miljö och CSR

Dessa rapporter utgår ifrån frågorna i ISO9001, ISO14001 samt ISO26000 och visar ditt företags kvalitetsarbete inom respektive område.

i

Utvecklingsrapport*

Rapporten visar hur företaget ligger till totalt inom respektive arbetsområden samt enligt ISO-modell.

Hållbarhets, kvalitets, miljö och CSR-rapport

Exempelrapporter för fingerat företag (PDF):
Hållbarhetsrapport | KvalitetsrapportMiljörapportCSR-rapport | Hållbarhetsutvecklingsrapporten

Börja redan idag

Allt du behöver för att strukturera, dokumentera och utveckla ditt företags hållbarhetsarbete

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för styrelse, kunder, medarbetare och upphandlare exakt hur du ligger till.

ansvarsfullt.se är helt och hållet webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag och rapporterna kan visa att du arbetar med hållbarhet.

Läs mer…