Ansvarsfullt Företag®

– en hållbarhetscertifiering

Sigillet Ansvarsfullt Företag® får företaget använda när det har besvarat alla för företaget relevanta frågor samt har valt att ha en publik profil på ansvarsfullt.se, dvs är transparent. Sigillet visar att man är ett ansvarsfullt företag som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, och socialt ansvarstagande.

Med sigillet visar företaget att;

  • man besvarat alla relevanta frågor utifrån en sanningsenlig självgranskning
  • man tar hänsyn till alla aspekter avseende hållbart företagande
  • man arbetar aktivt med hållbarhet

Sigillet kan användas såväl digitalt som fysiskt. Det digitala sigillet kan användas på hemsida samt i annan digital kommunikation och innehåller en datumstämpel som visar när företaget senast var aktivt. När du klickar på sigillet här intill kan du se ett exempel på en profil för ett fingerat företag. Sigillet i analog form finns i storlekar passande till entré på kontor/butik samt till fordon och som underlag för tryck eller brodyr på profilkläder osv.

Som underlag för hållbarhetscertifieringen kan företaget ge tillgång till sin signerade hållbarhetsrapport samt i förekommande fall en hållbarhetsutvecklingsrapport.

Skaffa er licens redan idag

 

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för styrelse, kunder, medarbetare och upphandlare exakt hur du ligger till.

Vi är helt webbaserade och ansvarsfullt.se fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag® och rapporterna kan visa att du arbetar hållbart.