Ansvarsfullt Företag®

– en hållbarhetscertifiering

Sigillet Ansvarsfullt Företag® får företaget använda när det har besvarat alla för företaget relevanta frågor samt har valt att ha en publik profil på ansvarsfullt.se, dvs är publikt för utomstående. Sigillet visar att man är ett ansvarsfullt företag som arbetar med ständiga förbättringar inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö och socialt ansvarstagande.

Med sigillet så visar företaget att;

  • man arbetar aktivt med hållbarhet
  • man följer samma grundprinciper som gäller för ISO-certifiering* av extern revisor
  • alla för företaget relevanta frågorna är besvarade utifrån en sanningsenlig självgranskning

Sigillet kan användas såväl digitalt som fysiskt. Det digitala sigillet kan användas på hemsida samt i annan digital kommunikation och innehåller en datumstämpel som visar när företaget senast var aktivt. Klicka på sigillet här intill så kan du se ett exempel på en profil för ett fingerat företag. Sigillet i analog form finns i storlekar passande till entré på kontor/butik samt till fordon och som underlag för tryck eller brodyr på profilkläder osv.

Som underlag för hållbarhetscertifieringen har företaget tillgång till sin signerade hållbarhetsrapport samt i förekommande fall en hållbarhetsutvecklingsrapport.

*) ISO 9001, ISO 14001 och ISO 26000

Skaffa er certifiering redan idag

Med rapporterna är det enkelt att visa upp för styrelse, kunder, medarbetare och upphandlare exakt hur du ligger till.

ansvarsfullt.se är helt och hållet webbaserat och fungerar med vilken surfplatta, mobil eller dator som helst – varsomhelst. Inget att installera. Du kan komma igång direkt.

Med sigillet Ansvarsfullt Företag® och rapporterna kan visa att du arbetar hållbart.