Säve Plantskola är en av de största inom sin nisch. De erbjuder högkvalitativa perenner från sin egen odling till kommuner, kyrkogårdar, trädgårdsåterförsäljare, bostadsbolag och uppmärksammade anläggningar så som Värdens Park i Göteborg. Sedan fem år tillbaka har man använt sig av vårt hållbarhetsledningssystem för sitt hållbarhetsarbete och skyltat på sin anläggning med sigillet Ansvarsfullt Företag. 

Så här svarar med Marie Andersson VD och delägare på Säve plantskola på våra frågor:

Hur har det varit att jobba med verktyget ansvarsfullt.se?

– Utvecklade, lärdomsfullt och enkelt.

Vad har det gett ert företag?

– Det har gett oss ett bra sätt att analysera vårt företag, analysera vad vi kan bli bättre på och vad vi faktiskt gör bra.

Hur ser ert hållbarhetsarbete ut och varför väljer ni att jobba så strukturerat med frågorna?

– Vi vill upprätthålla en psykiskt och fysiskt god arbetsmiljö, vilket medför en än mer engagerad personal. Plantorna ska uppfylla våra kunders krav och förväntningar. Säve Plantskola är under ständig förändring och förbättring, dels för att möta marknadens utveckling, men också för att förbättra vår prestanda och möta alla krav som ställs på vår verksamhet. Vi jobbar med LEAN för att upprätthålla, kvalitet, miljö och arbetsmiljöfrågor.

Hur märker era kunder av ert hållbarhetsarbete?

– Genom hög kvalitet och god kunskap.

Just nu är Säve Plantskola inne i sin mest intensiva period på året. Vi önskar dem lycka till i sitt arbete med att försköna våra omgivningar. 

 

Fakta:

Säve Plantskola drivs av Rickard och Marie, syskon i tredje generationen sedan 1947. Med hjälp av över 20 säsongsanställda och 7 helårsanställda, producerar cirka de ca en miljon perenner per år från 1500 olika sorter.