Offentliga upphandlingar är ett viktigt verktyg för att driva hållbarhetsfrågor men att kravställa, utvärdera och följa upp olika kvalitets- och miljöledningssystem kan vara både krångligt och kostsamt. För att säkerställa hållbara upphandlingar använder Halmstads kommun Anbudsmodulen från ansvarsfullt.se, ett nytt självskattningsverktyg som gör det enkelt att ställa krav på hållbarhet, jämföra leverantörer och följa upp framsteg.

Offentliga upphandlingar omsätter nästan 700 miljarder kronor årligen i Sverige, inköp som har stor påverkan på både samhällsekonomi och hållbarhetsmål. Bara i Halmstad kommun upphandlar man produkter och tjänster för ca två miljarder kronor varje år genom ett hundratal leverantörer. För att initiera och driva hållbarhetsfrågor gentemot anbudsgivare redan i upphandlingsprocessen har kommunen i år infört ett nytt krav på att alla antagna leverantörer ska lämna en hållbarhetsrapport. 

Hållbarhetsrapporten skapas enkelt med hjälp av Anbudsmodulen, där kommunen valt ut ett antal prioriterade frågor som leverantörerna sen svarar på genom att klicka på en länk i upphandlingsverktyget. Frågorna bygger på etablerade standarder och FN’s globala mål och på basen av svaren genereras ett strukturerat, lättöverskådligt och jämförbart material som kan användas som diskussionsunderlag vid avtalsuppföljning.

Enkelt och tydligt 

”Med Anbudsmodulen har vi fått ett enkelt verktyg för att lyfta hållbarhetsdiskussionen, arbeta med prioriterade frågor och hjälpa våra leverantörer att utveckla sitt hållbarhetsarbete på ett sätt som gynnar vårt samarbete. För våra leverantörer är det en trygghet att frågorna bygger på Agenda 2030 och ISO, begrepp som annars kan upplevas som diffusa och svåra att omsätta i konkreta handlingar,” säger Jeanette Hall, upphandlingschef på Halmstad kommun.

Anbudsmodulen är ett enkelt och funktionellt verktyg som definierar hållbarhet inom tre områden; kvalitet, miljö och socialt ansvar. Verktyget består av 153 utvalda frågor framtagna av ISO-experter, revisorer och upphandlingsjurister. Antalet frågor en leverantör ska svara på anpassas efter företagets bransch och antal anställda. Frågorna kräver ingen förkunskap och är utformade för att enkelt kunna besvaras genom självskattning.

”Kraven på hållbara upphandlingar har ökat samtidigt som det har saknats både en tydlig definition av hållbarhet och effektiva arbetssätt för att driva frågorna i leverantörsledet. Vi erbjuder en lösning som gör det enkelt för offentliga upphandlare att skapa en tydlighet och struktur i sitt hållbarhetsarbete och vi hoppas att flera inspireras av Halmstad kommuns utmärkta exempel”, säger Michael Ericsson, vd för ansvarsfullt.se

Prova kostnadsfritt

På vår hemsida erbjuder vi kommuner och företag som är intresserade av att ta nästa steg i sitt hållbarhetsarbete en möjlighet att kostnadsfritt bekanta sig med verktyget och få värdefulla tips om hur man kan arbeta med hållbarhetsfrågor i den egna organisationen.

Ansvarsfullt.se och Acconomy frigör tid för småföretagare

Ansvarsfullt.se och Acconomy frigör tid för småföretagare

Ansvarsfullt.se erbjuder företag ett enkelt och lättillgängligt sätt att komma i gång med och strukturera sitt hållbarhetsarbete. Ansvarsfullt.se har nyligen inlett ett samarbete med Acconomy, som erbjuder ett komplett molnbaserat system för småföretags fakturering...

läs mer
Ansvarsfullt.se och acconomy i samarbete!

Ansvarsfullt.se och acconomy i samarbete!

Ansvarsfullt har inlett ett samarbete med acconomy – Sveriges enklaste fakturerings- och bokföringsprogram! Acconomy finns till för att underlätta ditt företagande! Allt du behöver har acconomy samlat i ett enda system. Acconomy är ett komplett molnbaserat fakturering...

läs mer
NFRD / CSRD – EUs nya hållbarhetsrapportering

NFRD / CSRD – EUs nya hållbarhetsrapportering

Under 2022 kommer nya regler för hållbarhetsrapportering klubbas i EU. Idag finns det krav som kallas för NFRD (Non-Financial Reporting Directive), vilket gäller för större bolag (bl.a. omsättning över 350 MSEK). De nya reglerna ska gälla för fler bolag. Just för...

läs mer
Krav: Leverantörer ska fylla i hållbarhetsrapport

Krav: Leverantörer ska fylla i hållbarhetsrapport

"Nej, vi kan inte sätta ett krav på att alla ska visa på ett aktivt hållbarhetsarbete. Eller..?" Halmstad - En tidig banbrytare Precis innan sommarens starkaste intåg gick Halmstad kommun ut med en fantastisk nyhet - De sätter ett nytt villkor för alla sina...

läs mer
Definition Hållbart Företag

Definition Hållbart Företag

Väldigt ofta när man pratar om Hållbarhet och Hållbart företagande blir det direkt en diskussion om klimat, miljö, fossila bränslen, utsläpp osv. Och det är generellt bra, att de diskussionerna är på agendan, men det är lätt att missa andra viktiga faktorer som skapar...

läs mer
Halmstad kommun driver hållbarhet med upphandlingar   

Halmstad kommun driver hållbarhet med upphandlingar  

Den offentliga sektorn är en otroligt stor affärsgivare. Den förser en stor mängd företag med både viktiga intäkter och arbetstillfällen. Bara i Halmstad kommun upphandlar man produkter och tjänster för ca två miljarder kronor varje år genom hundratalet leverantörer....

läs mer
Kundcase: Borås Stad – kommunen som driver hållbarhet

Kundcase: Borås Stad – kommunen som driver hållbarhet

Vision Borås 2025 andas framtid där man med vissheten om att man är en del i en global värld tar sig an här och nu ur ett hållbart perspektiv och med kommande generationer i åtanke. ansvarsfullt.se är en del av det arbetet som berör hållbar upphandling och...

läs mer
Kundcase: Säve Plantskola

Kundcase: Säve Plantskola

Säve Plantskola är en av de största inom sin nisch. De erbjuder högkvalitativa perenner från sin egen odling till kommuner, kyrkogårdar, trädgårdsåterförsäljare, bostadsbolag och uppmärksammade anläggningar så som Värdens Park i Göteborg. Sedan fem år tillbaka har man...

läs mer
3 tips på hur man startar sitt hållbarhetsarbete

3 tips på hur man startar sitt hållbarhetsarbete

Orden hållbarhet och hållbarhetsarbete framkallar många känslor. I flera fall en känsla av maktlöshet, man vet helt enkelt inte veta vad man ska göra. Låt oss ge våra tre viktigaste tips till att komma igång! Jag tror att vi alla är överens om att hållbarhet ligger i...

läs mer

Vill du kontakta oss?

Har du frågor om våra produkter eller någon annan fundering?